Literárny klub Karavana – RIMAVSKÁ SOBOTA

Literárny klub Karavana – RIMAVSKÁ SOBOTA

*

Názov literárneho klubu:

Literárny klub * KARAVANA * Rimavská Sobota

Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii:

Vedúci, kontaktné osoby:

Organizačný šéf:  Mgr. Marian Maňo Lacko 

Lektori: PhDr. M arta Hlušíková, spisovateľka, PhDr. Ľubomír Šárik, teatrológ a dramaturg

Adresa:

Marian Lacko, kontakt: Pivovarská 10, 979 01 Rimavská Sobota

Tel.: Marian Lacko – 0905 549 342

E-mail:

karavana.lk@gmail.com, manolacko@gmail.com

Internetová stránka LK (web, facebook):

www.karavana.estranky.sk

Vznik, začiatok činnosti, zakladatelia:

Literárny klub oživil svoju činnosť v Rimavskej Sobote pod novým názvom Karavana asi po desiatich rokoch.  Založili ho v sobotu 13. apríla 2013 v COFFEE & TEA HOUSE Karavana na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote. Názov Karavana dostal klub podľa miestnej čajovne. Otcom tejto myšlienky bol scénograf, výtvarník, hudobník, režisér i pedagóg Marian Lacko. Klub nadväzuje na prácu niekdajšieho LK, ktorý existoval pri Knižnici Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote a ktorý prerušil svoju činnosť asi pred 10 rokmi. Bývalý literárny klub v Rimavskej Sobote založil Jozef Melicher cez Občianske združenie Anima. Fungoval vyše šesť rokov. Jeho členovia sa stretávali v pivnici pod Knižnicou Mateja Hrebendu. „Klub mal viac ako 20 aktívnych členov. Nezanikol preto, že by nebol záujem literátov, ale preto, že jeho organizačný vedúci Dodo Melicher odišiel pracovať do Tatier a členov klubu nemal kto zvolávať. K zániku klubu prispela aj veľká povodeň v roku 2002, vtedy priestory zaliala voda a nedalo sa tam bez rekonštrukcie existovať. Ľudia však neprestali tvoriť ani potom“ (Marian Lacko).

Stručná charakteristika literárneho klubu:

Zružuje priaznivcov literatúry a umenia z regiónov Gemer a Malohont, ale aj z iných, pokiaľ prejavia záujem. Do klubu sa záujemcovia môžu prihlásiť na e-maile: karavana.lk@gmail.com alebo na tel.č.: 0905 549 342. Viac informácií nájdete na www.karavana.estranky.sk.

Stretnutia, počet členov, vekové rozpätie:

Stretáva sa buď raz do mesiaca, alebo podľa dohody; asi 20 literárne činných autorov z regiónov Gemer a Malohont vo veku od 17 do 70 rokov

Spolupráca s renomovanými autormi, osobnosťami:

Literárne prezentácie a úspechy LK a členov:

Významné podujatia LK:

Edičná činnosť LK:

  • Karavána ide ďalej: Zborník literárnych prác členov Literárneho klubu KARAVANA. [Zostavil Marian Lacko; 18 autorov]. Rimavská Sobota: Vydavateľstvo Karavana, 2014.

Publikačná činnosť členov:

Poznámky:

Interentové zdroje o LK:

  • V Rimavskej Sobote opäť funguje literárny klub. In: Rimavská Sobota [online]. Oznam bol presunutý do archívu dňa: 15. 7. 2013. [Citované: 16. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
  • Mgr. Marian Lacko: O autorovi.  In: Marián Lacko [online]. [Citované: 16. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.

 

Poznámka. Fotografie zväčšíte dvojitým kliknutím myšou na fotku alebo popis pod ňou, potom sa dá posúvať po fotogalérii šipkami doprava, resp. doľava.

Fotogaléria: Literárny klub Karavana – RIMAVSKÁ SOBOTA

/album/fotogaleria-literarny-klub-karavana-rimavska-sobota/a2-marian-lacko-zbornik-karavana-1-jpg/ Marian Lacko na vítaní zborníka Karavána ide ďalej 13. 9. 2014 v DK v Rimavskej Sobote /album/fotogaleria-literarny-klub-karavana-rimavska-sobota/karavana-ide-obalka-jpg1/ Obálka zborníka Karavána ide ďalej, ktorý prezentovali 13. 9. 2014 v DK v Rimavskej Sobote /album/fotogaleria-literarny-klub-karavana-rimavska-sobota/a3-lubomir-sarik-karavana-2-jpg/ Ľubomír Šárik na vítaní zborníka Karavána ide ďalej 13. 9. 2014 v DK v Rimavskej Sobote
/album/fotogaleria-literarny-klub-karavana-rimavska-sobota/a4-marta-hlusikova-karavana-3-jpg/ Marta Hlušíková prezentuje texty na vítaní zborníka Karavána ide ďalej 13. 9. 2014 v Dome kultúry v Rimavskej Sobote /album/fotogaleria-literarny-klub-karavana-rimavska-sobota/a5-niektori-clenovia-karavany-karavana-4-jpg/ Niektorí členovia Karavány: Marian Lacko, foto Jany Janove, Miroslav Lukačovič, Michaela Baboľová, Viera Herczegová, Marta Hlušíková, Mária Tajbošová, Katarína Tomková, Nicol Hochholczerová, Margita Schmidtová, Dana Turanská, Ľubomír Šárik, Martin Babarík /album/fotogaleria-literarny-klub-karavana-rimavska-sobota/a6-a-je-stastne-karavana-5-jpg/ Marian Lacko so zborníkom Karavána ide ďalej „v objatí“ Pavla Dobšinského, 13. 9. 2014
/album/fotogaleria-literarny-klub-karavana-rimavska-sobota/a1-vitanie-knihy-viery-herczegovej-casovana-sprava-jpg/ Vítanie knihy Viery Herczegovej Časovaná správa 10. 6. 2013 v Dome kultúry v Rimavskej Sobote. Autorka druhá zľava, vedľa nej vpravo poetka Hana Košková. Vpravo spisovateľka Marta Hlušíková číta zo zbierky veršov /album/fotogaleria-literarny-klub-karavana-rimavska-sobota/a7-vitanie-knihy-marty-hlusikovej-karamelovy-smiech-1-jpg/ Vítanie knihy poviedok Marty Hlušíkovej Karamelový smiech 10. 9. 2013 v Dome kultúry v Rimavskej Sobote. Cukríkmi Karamelový úsmev knihu obsypáva Ľubomír Šárik /album/fotogaleria-literarny-klub-karavana-rimavska-sobota/a8-vitanie-knihy-marty-hlusikovej-2-karamelovy-smiech-2-jpg/ Vítanie knihy poviedok Marty Hlušíkovej Karamelový smiech 10. 9. 2013 v Dome kultúry v Rimavskej Sobote. Atmosféru spríjemňuje folková skupina M.E.L.L. pod vedením Mariana Lacka
/album/fotogaleria-literarny-klub-karavana-rimavska-sobota/a9-vitanie-knihy-marty-hlusikovej-3-karamelovy-smiech-3-jpg/ Vítanie knihy poviedok Marty Hlušíkovej Karamelový smiech 10. 9. 2013 v Dome kultúry v Rimavskej Sobote. Autorka číta z rovnomennej poviedky

Popisy fotografií: Marta Hlušíková

Foto: archív klubu Karavána