Knižné novinky členov Spolku slovenských spisovateľov 2021

Knihy členov SSS 2021

Martina Monošová: Sophie 4: Markízino tajomstvo (2021)

Píše sa rok 1531, je neskorá jeseň. Markíza Sophie de Marginel sa nachádza zajatá na zámku svojho snúbenca, nebezpečného vojvodu Clauda de Guisé. Naďalej po nej pátra markíz de Pays-Rouge, a falošný mních, skrývajúci svoju znetvorenú tvár pod maskou, sa pokúša zistiť, kým je... ... aj v roku 1517...

DINKA, Pavol: Príbehy Skalického rubína a Skalického trdelníka (2021)

Pre Pavla Dinku, skalického rodáka, podpredsedu Spolku slovenských spisovateľov, je rodné mesto inšpirujúcou živou vodou. Autorsky sa podpísal pod knihy Skalica a Skaličania v literatúre, František Buchta – Skalica a Záhorie, Skalické búdy – príbehy o vinohradníkoch a víne –...

DUDÁŠ, Justín – GAY-ŠMONDRKOVÁ, Monika – VANČO, Ladislav: Liberté et Patrie: Mélanges offerts à Jozef M. Rydlo, membre de l'Institut slovaque: Jubilejník na počesť Jozefa M. Rydlu, člena Slovenského ústavu (2021)

V akademickom svete býva od nepamäti dobrým zvykom, že pri životnom jubileu významnej osobnosti jej kolegovia, priatelia a priaznivci vzdávajú hold. Táto obyčaj je zaužívaná tak v starej Európe, ako aj v zámorí, nezáleží na zemepisných súradniciach. Každá krajina, každé kultúrne...

HLUŠÍKOVÁ, Marta: Modré srdce s kečupovým fľakom (2021)

Príbeh deväťročnej Laury, pre niekoho obyčajný, pre niekoho neobyčajný. Lebo mať najväčšiu nohu v triede, malého geniálneho brata, susedku Sibylu, ktorá tvrdí, že Fínsko neexistuje, a pritom vzdorovať nepriateľstvu, to je dosť aj na dospeláka. Ako si s tým všetkým má poradiť Laura, ktorá aj srdce...

HRADSKÝ, Juraj: Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky: História a súčasnosť (2021)

Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky nie je iba turistickou atrakciou a ozdobou Prezidentského paláca. Je zároveň symbolom, ktorý sa stal jedným z atribútov slovenskej štátnosti. História slovenskej čestnej stráže siaha k počiatkom konštituovania prvej Česko-slovenskej republiky, avšak...

HRADSKÝ, Juraj – HACKENBERGER, Adalbert – STOCKMANN, Viliam: Kaviareň Štefánka: V premenách času (2021)

KAVIAREŇ ŠTEFÁNKA – v premenách času... – predkladáme komplexný príbeh jedného miesta – domu na Suchom mýte s popisným číslom 741/59, ktorý vstúpil do histórie Bratislavy a povedomia jej obyvateľov a návštevníkov ako „Kaviareň Štefánka“. Sprievodcom nám bude predstaviteľ rodiny Adalbert (Béla III)...

CHOVAN, Igor Milan: Lotor (2021)

Autor pokračuje v edícii Zo zaviatych dôb štvrtým románom s príznačným názvom LOTOR. Vykresľuje v ňom kľúčovú etapu života človeka, ktorý vďaka odkazu Božieho Syna nachádza východisko z poblúdenia. *** Bibliografický záznam: Igor Milan Chovan: Lotor. Autor ilustrácií: Marek Rakučák. 1. vyd. Žilina:...

MONOŠOVÁ, Martina: Sophie 1: Ples u vojvodkyne (1. diel). 2. vyd. (2021)

Píše sa rok 1531. Na francúzskom zámku Anet sa za dramatických okolností objaví mladučká šľachtičná, ktorá nielenže stratila pamäť, ale ani nerozpráva. Jej príchod zasiahne do života majiteľky zámku, dvornej dámy Diany de Poitiers, ako aj ostatných členov jej domácnosti. Lenže kto sa usiluje...

NAGAJDA, Ján: Anjel bez krídel (2021)

Verše renomovaného básnika, akým JÁN NAGAJDA nepochybne je, sú zárukou kvality. V jeho najnovšej zbierke Anjel bez krídel, podobne ako i v jeho celej tvorbe, nenájdeme jedinú povrchnosť. I keď je Nagajda moderným, aktuálnym a v tomto zmysle prenikavo jasnozrivým a, prihliadajúc na realistické...

PUCHALA, Rastislav: Archa zmluvy (2021, 2. vyd.)

Prvé vydanie titulu Archa zmluvy v roku 2020 sa stretlo s veľkým záujmom u čitateľov, próza získala 2. miesto v koncoročnej čitateľskej ankete Pravdy a stala sa aj víťazom čitateľskej súťaže Kniha roka 2020 Prešovského samosprávneho kraja, ocenenia, ktoré mu udelila odborná porota. Je to zrelá...

PUCHALA, Rastislav: Veža zo slonovej kosti (2021)

Veža zo slonovej kosti má rovnaké myšlienkové aj duchovné podhubie ako predchádzajúca autorova prozaická kniha Archa zmluvy (1. vyd. 2020, 2. vyd. 2021), v osudoch hlavného hrdinu Jána Belana sa však sústreďuje na posledných päť desaťročí života v normalizovanom Česko-Slovensku a na postnovembrovom...

REZNÍK, Jaroslav: Ľudovít Štúr – génius národa a Európy (2021)

Faktografická esej, ktorá popularizačno-náučným štýlom v troch častiach dokazuje genialitu Ľudovíta Štúra a charakterizuje ho ako najväčšieho európskeho mysliteľa v polovici 19. storočia. Robí tak trojakým spôsobom: sprístupňuje a charakterizuje nehnuteľné literárne pamiatky na...

RYDLO, Jozef M.: Biskup Pavol Hnilica SJ a slovenský exil (2021)

Text prednášky na medzinárodnej konferencii Biskup Pavol M. Hnilica SJ : osobnosť a dielo, ktorá sa konala na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 29. marca 2019. Vychádza na pamiatku stého výročia narodenia riadneho člena Slovenského ústavu P....

RYDLO, Jozef M.: Osudy „otca modernej slovenčiny“ Henricha Bartka v dobrovoľnom vyhnanstve

Text prednášky na vedeckej konferenciiHenrich Bartek v slovenskej jazykovede a kultúre, ktorá sa konala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 22. marca 2017. Vychádza na pamiatku 65. výročia vydania knihy Slovenský pravopis s gramatickými poučkami a slovníkom (1956) riadneho...

RYDLO, Jozef M.: Kresťanská filozofia dejín: Katolík a história (2021)

Monografia predstavuje priekopnícke vedecké dielo, pretože v slovenskej historiografii či filozofickej a teologickej spisbe problematika zmyslu dejín, tobôž z kresťanského pohľadu na svet, nie je dostatočne pertraktovaná. Autor načrtáva najprv rámce kresťanskej filozofie a analyzuje dôvody, prečo...

RYDLO, Jozef M.: Vznik Svetového kongresu Slovákov a jeho hlavné aktivity (2021)

Publikácia Vznik Svetového kongresu Slovákov a jeho hlavné aktivity, ktorej autorom je Jozef M. Rydlo, obsahuje text prednášky na medzinárodnej konferencii Svetový kongres Slovákov v zápase proti komunistickému režimu. Prednášku usporiadal Ústav pamäti národa 17. júna 2015 na pôde Národnej rady...

Jozef Zavarský – Ján Košiar – Juraj Chovan: Katolícke noviny na úvrati: Príspevok k dejinám slovenského katolicizmu (2021)

Publikácia Katolícke noviny na úvrati ponúka čitateľom pohľad tých, čo stáli pri tvorbe najstaršieho slovenského katolíckeho periodika v hektických časoch prvého desaťročia plnej náboženskej slobody v našich podmienkach. Po štyridsiatich rokoch, počas ktorých s týmto týždenníkom...