Knižné novinky členov Spolku slovenských spisovateľov 2021

Knihy členov SSS 2021

DINKA, Pavol: Príbehy Skalického rubína a Skalického trdelníka (2021)

Pre Pavla Dinku, skalického rodáka, podpredsedu Spolku slovenských spisovateľov, je rodné mesto inšpirujúcou živou vodou. Autorsky sa podpísal pod knihy Skalica a Skaličania v literatúre, František Buchta – Skalica a Záhorie, Skalické búdy – príbehy o vinohradníkoch a víne –...

DUDÁŠ, Justín – GAY-ŠMONDRKOVÁ, Monika – VANČO, Ladislav: Liberté et Patrie: Mélanges offerts à Jozef M. Rydlo, membre de l'Institut slovaque: Jubilejník na počesť Jozefa M. Rydlu, člena Slovenského ústavu (2021)

V akademickom svete býva od nepamäti dobrým zvykom, že pri životnom jubileu významnej osobnosti jej kolegovia, priatelia a priaznivci vzdávajú hold. Táto obyčaj je zaužívaná tak v starej Európe, ako aj v zámorí, nezáleží na zemepisných súradniciach. Každá krajina, každé kultúrne...

HLUŠÍKOVÁ, Marta: Modré srdce s kečupovým fľakom (2021)

Príbeh deväťročnej Laury, pre niekoho obyčajný, pre niekoho neobyčajný. Lebo mať najväčšiu nohu v triede, malého geniálneho brata, susedku Sibylu, ktorá tvrdí, že Fínsko neexistuje, a pritom vzdorovať nepriateľstvu, to je dosť aj na dospeláka. Ako si s tým všetkým má poradiť Laura, ktorá aj srdce...

HRADSKÝ, Juraj: Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky: História a súčasnosť (2021)

Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky nie je iba turistickou atrakciou a ozdobou Prezidentského paláca. Je zároveň symbolom, ktorý sa stal jedným z atribútov slovenskej štátnosti. História slovenskej čestnej stráže siaha k počiatkom konštituovania prvej Česko-slovenskej republiky, avšak...

HRADSKÝ, Juraj – HACKENBERGER, Adalbert – STOCKMANN, Viliam: Kaviareň Štefánka: V premenách času (2021)

KAVIAREŇ ŠTEFÁNKA – v premenách času... – predkladáme komplexný príbeh jedného miesta – domu na Suchom mýte s popisným číslom 741/59, ktorý vstúpil do histórie Bratislavy a povedomia jej obyvateľov a návštevníkov ako „Kaviareň Štefánka“. Sprievodcom nám bude predstaviteľ rodiny Adalbert (Béla III)...

CHOVAN, Igor Milan: Lotor (2021)

Autor pokračuje v edícii Zo zaviatych dôb štvrtým románom s príznačným názvom LOTOR. Vykresľuje v ňom kľúčovú etapu života človeka, ktorý vďaka odkazu Božieho Syna nachádza východisko z poblúdenia. *** Bibliografický záznam: Igor Milan Chovan: Lotor. Autor ilustrácií: Marek Rakučák. 1. vyd. Žilina:...

NAGAJDA, Ján: Anjel bez krídel (2021)

Verše renomovaného básnika, akým JÁN NAGAJDA nepochybne je, sú zárukou kvality. V jeho najnovšej zbierke Anjel bez krídel, podobne ako i v jeho celej tvorbe, nenájdeme jedinú povrchnosť. I keď je Nagajda moderným, aktuálnym a v tomto zmysle prenikavo jasnozrivým a, prihliadajúc na realistické...

PUCHALA, Rastislav: Archa zmluvy (2021, 2. vyd.)

Prvé vydanie titulu Archa zmluvy v roku 2020 sa stretlo s veľkým záujmom u čitateľov, próza získala 2. miesto v koncoročnej čitateľskej ankete Pravdy a stala sa aj víťazom čitateľskej súťaže Kniha roka 2020 Prešovského samosprávneho kraja, ocenenia, ktoré mu udelila odborná porota. Je to zrelá...

PUCHALA, Rastislav: Veža zo slonovej kosti (2021)

Veža zo slonovej kosti má rovnaké myšlienkové aj duchovné podhubie ako predchádzajúca autorova prozaická kniha Archa zmluvy (1. vyd. 2020, 2. vyd. 2021), v osudoch hlavného hrdinu Jána Belana sa však sústreďuje na posledných päť desaťročí života v normalizovanom Česko-Slovensku a na postnovembrovom...

RYDLO, Jozef M.: Biskup Pavol Hnilica SJ a slovenský exil (2021)

Text prednášky na medzinárodnej konferencii Biskup Pavol M. Hnilica SJ : osobnosť a dielo, ktorá sa konala na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 29. marca 2019. Vychádza na pamiatku stého výročia narodenia riadneho člena Slovenského ústavu P....

RYDLO, Jozef M.: Osudy „otca modernej slovenčiny“ Henricha Bartka v dobrovoľnom vyhnanstve

Text prednášky na vedeckej konferenciiHenrich Bartek v slovenskej jazykovede a kultúre, ktorá sa konala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 22. marca 2017. Vychádza na pamiatku 65. výročia vydania knihy Slovenský pravopis s gramatickými poučkami a slovníkom (1956) riadneho...

RYDLO, Jozef M.: Kresťanská filozofia dejín: Katolík a história (2021)

Monografia predstavuje priekopnícke vedecké dielo, pretože v slovenskej historiografii či filozofickej a teologickej spisbe problematika zmyslu dejín, tobôž z kresťanského pohľadu na svet, nie je dostatočne pertraktovaná. Autor načrtáva najprv rámce kresťanskej filozofie a analyzuje dôvody, prečo...

RYDLO, Jozef M.: Vznik Svetového kongresu Slovákov a jeho hlavné aktivity (2021)

Publikácia Vznik Svetového kongresu Slovákov a jeho hlavné aktivity, ktorej autorom je Jozef M. Rydlo, obsahuje text prednášky na medzinárodnej konferencii Svetový kongres Slovákov v zápase proti komunistickému režimu. Prednášku usporiadal Ústav pamäti národa 17. júna 2015 na pôde Národnej rady...

Jozef Zavarský – Ján Košiar – Juraj Chovan: Katolícke noviny na úvrati (2021)

Publikácia Katolícke noviny na úvrati ponúka čitateľom pohľad tých, čo stáli pri tvorbe najstaršieho slovenského katolíckeho periodika v hektických časoch prvého desaťročia plnej náboženskej slobody v našich podmienkach. Po štyridsiatich rokoch, počas ktorých s týmto týždenníkom...