Knihy členov SSS 2019

BAJÁNEK, Ján: Golianova voľba – o mysli a srdci slovenského človeka (2019)

Románová esej o celoživotnom tajomstve slovenského spisovateľa Juraja Špitzera. Postupne sa odkrýva zákulisie tohto tajomstva, ktoré Špitzer prezradil len jedinému človeku. Toto tajomstvo súvisí s voľbou generála Jána Goliana, veliteľa vojsk v SNP. Historické postavy v niektorých prípadoch...

Být knihou a v rukou se ti otevřít: Výběr z básní z knih pěti slovenských současných básníků: Miroslav Bielik, Štefan Cifra, Etela Farkašová, Oľga Gluštíková, Ján Tazberík (2019)

Preklad a prebásnenie: Lydie Romanská Zbierka Být knihou a v rukou se ti otevřít je výberom z kníh piatich slovenských súčasných básnikov. Ich poetika sa reáliami v podstatne nelíši od veršov českej proveniencie, výrazne hádam len tým, že sa v nich občas kmitne Dunaj, pripomínajú veľké...

ČURMOVÁ, Viera: Tajomstvá povestí (2019)

Viera Čurmová je známou humenskou spisovateľkou, ktorej tvorba je venovaná predovšetkým deťom. Je zberateľkou a autorkou povestí, preto aj jej knihy majú historický nádych. Pri písaní sa venuje hlavne regionálnej histórii. Čerstvú knižku Tajomstvá povestí autorka napísala na základe mnohých...

HAVIAR, Tomáš: Úzkorozchodné želenice v okolí trate Zohor – Plavecký Mikuláš (2019)

Do 7. zväzku edície Zaniknuté koľaje pripravil autor viacerých kníh o úzkorozchodných železniciach na Slovensku titul zo Záhoria z oblasti Malých Karpát. Autor s odbornou erudíciou a precíznosťou popisuje históriu a pôsobenie úzkorozchodných železničiek v okolí trate Miestnej železnice...

HLUŠÍKOVÁ, Marta: Stratená flauta pána Ananása (2019)

Keď sa drevená flauta s krásnym štíhlym telom a ešte krajším koncertným hlasom stratí a dostane do rúk nahluchlého dedka, zistí, ako beží svet. To nie je len snívať o tom, ako raz bude v Indii zobúdzať kobry! Nielenže je označená za staré drevo prežraté črvotočom, musí čeliť omnoho väčším...

HRADSKÝ, Juraj: Bitka pri Lamači (2019)

Bitka pri Lamači, ktorá bola súčasťou Prusko-rakúskej vojny, by sa mohla nazývať aj „Bitka pri Dúbravke“, alebo „Bitka pri Záhorskej Bystrici“ či „Bitka pri Devínskej Novej Vsi“. Historici ale tento posledný vojnový stret medzi Pruskom a Rakúskom, v tzv. Nemeckej vojne, zaznamenali ako „Schlacht...

CHOVAN, Milan Igor: Čarovný prsteň: Ruské rozprávky (2019)

Tretí diel edície: Národné rozprávky.Predstavuje 24 ruských národných ilustrovaných rozprávok doplňujúcich sériu národných rozprávok predchádzajúcich knižných titulov z predmetnej edície. *** Bibliografický záznam: Milan Igor Chovan: Čarovný prsteň: Ruské rozprávky. Ilustrácie Michaela Hodoňová. 1....

JUDINYOVÁ, Jana: Dožinkový veniec pre kňažnú: Šľachtické rodiny Friesenhofovcov a Oldenburgovcov na Slovensku a umelecká bohéma (2019)

V 19. storočí boli obľúbenou zábavou v slovenských dedinách, aj v hornonitrianskej obci Brodzany, dožinky. Zúčastňovala na nich celá obec aj majitelia panstva, Friesenhofovci a Oldenburgovci. Kňažná Natália Oldenburgová, s deťmi a hosťami v ľudovom kroji, dostávala za...

MAJERNÍK, Miroslav: Zrada rytiera Andreasa (2019)

Autor v cykle piatich na seba nadväzujúcich beletrizovaných dobrodružných príbehov podáva – na základe menej známych skutočných historických udalostí – plastický obraz o živote svojich hrdinov, mocných a bohatých, chudobných i bezvýznamných ľudí, ktorí ovplyvnili beh dejín na terajšom...

MONOŠOVÁ, Martina: Sophie 2: Rytierova druhá šanca. 2 diel. 1 vyd. (2019)

Píše sa rok 1531. Ples u vojvodkyne Diany de Poitiers sa neskončil podľa jej predstáv. Nielenže sa nepodarilo zistiť, kto neznáma šľachtičná je, ale náhle niekam zmizla. Jej totožnosť vie objasniť len sám kráľ, František I., ale ten váha, aby nespôsobil škandál. Na povrch presakujú tajomstvá, ktoré...

MORAVČÍK, Leopold: Objavené v zápisníkoch: Polstoročie očami novinára (2019)

Nepublikované novinárske zápisky a zážitky ponúkajú čitateľovi zaujímavý exkurz do sveta iných kultúr a stretnutí s politikmi i kráľmi. *** Bibliografický záznam: Leopold Moravčík: Objavené v zápisníkoch: Polstoročie očami novinára. Ilustrácie: autor a Boris Latta. 1. vyd. Bratislava: Perfekt,...

NAGAJDA, Ján: Kým dohrá hudba (2019)

Poézia Jana Nagajdu v zbierke básní Kým dohrá hudba je jemnučko dráždivá, no svojou povahou cudná, ľubostná a živelná v citovom vzplanutí, dráždivo zmyselná, ale stále vkusná, zavše aj taká, že z nej zavanie chlad trpkých výčitiek a zaznieva ozvena nezodpovedaných otázok, ktoré lemujú to mystické...

VITEK, Pavel: Sibírske siroty – Bajkalsko-amurská magistrála (2019)

Sibírske siroty – Bajkalsko-amurská magistrála je nový cestopis, ktorý voľne nadväzuje na čitateľsky veľmi úspešnú knihu autora Po koľajniciach do hlbín Ruska – Transsibírska magistrála. V drsných zimných podmienkach precestujete najkrajšiu ruskú železnicu, mladšiu sestru Transsibu. Navštívite...

ŽILÍK, Robert: Kebi ňebov kanás trúbev: O pastieroch a muzikantoch v nitrianskom kraji (2019)

Autor odhaľuje 300 ročnú tradíciu pastierov svíň, oviec a iných zvierat. Po prvý raz má čitateľ možnosť spoznať pastierska artikuly z 1718 roku na panstve grófa Huňadyho. Prostredníctvom príbehov pamätníkov, ale aj autorových rozprávok a legiend, čitateľ môže vnímať svet pastierov, život na starých...

ŽILÍK, Robert: Srdce v škole: Pamätnica školských rádov v Urmíne (2019)

Autor zostavil Pamätnicu školských rádov v Urmíne z textov týkajúcich sa pôsobenia Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, ľudovo Vincentiek a Školských bratov, ktorí prišli do Urmína (dnes Mojmírovce) koncom 19. storočia. Čitateľ sa zoznámi s dejinami elementárneho i meštianskeho...

ŽILÍK, Robert: Správa o návratoch: Výber z básní, poviedok a kresieb (2019)

Autor prostredníctvom básní, poviedok a ilustrácií vyznáva svoju lásku k rodine, k rodisku, k hodnotám, ktoré sa nám strácajú v dôsledku technického pokroku a zmenenému hodnotovému systému. Oslava roľníka, detstva, panenskej prírody, sveta prirodzených vecí a dejov, našej zakorenenosti cez poetické...