Knihy členov SSS 2019

BAJÁNEK, Ján: Golianova voľba – o mysli a srdci slovenského človeka (2019)

Románová esej o celoživotnom tajomstve slovenského spisovateľa Juraja Špitzera. Postupne sa odkrýva zákulisie tohto tajomstva, ktoré Špitzer prezradil len jedinému človeku. Toto tajomstvo súvisí s voľbou generála Jána Goliana, veliteľa vojsk v SNP. Historické postavy v niektorých prípadoch...

Být knihou a v rukou se ti otevřít: Výběr z básní z knih pěti slovenských současných básníků: Miroslav Bielik, Štefan Cifra, Etela Farkašová, Oľga Gluštíková, Ján Tazberík (2019)

Preklad a prebásnenie: Lydie Romanská Zbierka Být knihou a v rukou se ti otevřít je výberom z kníh piatich slovenských súčasných básnikov. Ich poetika sa reáliami v podstatne nelíši od veršov českej proveniencie, výrazne hádam len tým, že sa v nich občas kmitne Dunaj, pripomínajú veľké...

HAVIAR, Tomáš: Úzkorozchodné želenice v okolí trate Zohor – Plavecký Mikuláš (2019)

Do 7. zväzku edície Zaniknuté koľaje pripravil autor viacerých kníh o úzkorozchodných železniciach na Slovensku titul zo Záhoria z oblasti Malých Karpát. Autor s odbornou erudíciou a precíznosťou popisuje históriu a pôsobenie úzkorozchodných železničiek v okolí trate Miestnej železnice...

HLUŠÍKOVÁ, Marta: Stratená flauta pána Ananása (2019)

Keď sa drevená flauta s krásnym štíhlym telom a ešte krajším koncertným hlasom stratí a dostane do rúk nahluchlého dedka, zistí, ako beží svet. To nie je len snívať o tom, ako raz bude v Indii zobúdzať kobry! Nielenže je označená za staré drevo prežraté črvotočom, musí čeliť omnoho väčším...

CHOVAN, Milan Igor: Čarovný prsteň: Ruské rozprávky (2019)

Tretí diel edície: Národné rozprávky.Predstavuje 24 ruských národných ilustrovaných rozprávok doplňujúcich sériu národných rozprávok predchádzajúcich knižných titulov z predmetnej edície. *** Bibliografický záznam: Milan Igor Chovan: Čarovný prsteň: Ruské rozprávky. Ilustrácie Michaela Hodoňová. 1....

MAJERNÍK, Miroslav: Zrada rytiera Andreasa (2019)

Autor v cykle piatich na seba nadväzujúcich beletrizovaných dobrodružných príbehov podáva – na základe menej známych skutočných historických udalostí – plastický obraz o živote svojich hrdinov, mocných a bohatých, chudobných i bezvýznamných ľudí, ktorí ovplyvnili beh dejín na terajšom...

MORAVČÍK, Leopold: Objavené v zápisníkoch: Polstoročie očami novinára (2019)

Nepublikované novinárske zápisky a zážitky ponúkajú čitateľovi zaujímavý exkurz do sveta iných kultúr a stretnutí s politikmi i kráľmi. *** Bibliografický záznam: Leopold Moravčík: Objavené v zápisníkoch: Polstoročie očami novinára. Ilustrácie: autor a Boris Latta. 1. vyd. Bratislava: Perfekt,...

NAGAJDA, Ján: Kým dohrá hudba (2019)

Poézia Jana Nagajdu v zbierke básní Kým dohrá hudba je jemnučko dráždivá, no svojou povahou cudná, ľubostná a živelná v citovom vzplanutí, dráždivo zmyselná, ale stále vkusná, zavše aj taká, že z nej zavanie chlad trpkých výčitiek a zaznieva ozvena nezodpovedaných otázok, ktoré lemujú to mystické...

VITEK, Pavel: Sibírske siroty – Bajkalsko-amurská magistrála (2019)

Sibírske siroty – Bajkalsko-amurská magistrála je nový cestopis, ktorý voľne nadväzuje na čitateľsky veľmi úspešnú knihu autora Po koľajniciach do hlbín Ruska – Transsibírska magistrála. V drsných zimných podmienkach precestujete najkrajšiu ruskú železnicu, mladšiu sestru Transsibu. Navštívite...

ŽILÍK, Robert: Kebi ňebov kanás trúbev: O pastieroch a muzikantoch v nitrianskom kraji (2019)

Autor odhaľuje 300 ročnú tradíciu pastierov svíň, oviec a iných zvierat. Po prvý raz má čitateľ možnosť spoznať pastierska artikuly z 1718 roku na panstve grófa Huňadyho. Prostredníctvom príbehov pamätníkov, ale aj autorových rozprávok a legiend, čitateľ môže vnímať svet pastierov, život na starých...

ŽILÍK, Robert: Srdce v škole: Pamätnica školských rádov v Urmíne (2019)

Autor zostavil Pamätnicu školských rádov v Urmíne z textov týkajúcich sa pôsobenia Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, ľudovo Vincentiek a Školských bratov, ktorí prišli do Urmína (dnes Mojmírovce) koncom 19. storočia. Čitateľ sa zoznámi s dejinami elementárneho i meštianskeho...

ŽILÍK, Robert: Správa o návratoch: Výber z básní, poviedok a kresieb (2019)

Autor prostredníctvom básní, poviedok a ilustrácií vyznáva svoju lásku k rodine, k rodisku, k hodnotám, ktoré sa nám strácajú v dôsledku technického pokroku a zmenenému hodnotovému systému. Oslava roľníka, detstva, panenskej prírody, sveta prirodzených vecí a dejov, našej zakorenenosti cez poetické...