PUCHALA, Rastislav: Archa zmluvy (2021, 2. vyd.)

PUCHALA, Rastislav: Archa zmluvy (2021, 2. vyd.)

Prvé vydanie titulu Archa zmluvy v roku 2020 sa stretlo s veľkým záujmom u čitateľov, próza získala 2. miesto v koncoročnej čitateľskej ankete Pravdy a stala sa aj víťazom čitateľskej súťaže Kniha roka 2020 Prešovského samosprávneho kraja, ocenenia, ktoré mu udelila odborná porota. Je to zrelá próza s najlepšími znakmi tradičného rozprávania, ktorého základom je silný príbeh jedného východoslovenského gazdovského rodu a prostredníctvom neho pohľad na históriu a osudy roľníctva v zabudnutom kúte našej domoviny. Čitateľ v nej na pozadí historických a duchovných premien spišskej dediny nachádza témy plynutia času, vzťahu k viere, Biblii, k pôde a k tradíciám.

***
Bibliografický záznam:
Rastislav Puchala: Archa zmluvy. 2. vyd. Bratislava: TRIO Publishing, 2021. 232 s. ISBN: 9788081700910 (viaz.)