HRADSKÝ, Juraj – HACKENBERGER, Adalbert – STOCKMANN, Viliam: Kaviareň Štefánka: V premenách času (2021)

HRADSKÝ, Juraj – HACKENBERGER, Adalbert – STOCKMANN, Viliam: Kaviareň Štefánka: V premenách času (2021)

KAVIAREŇ ŠTEFÁNKA – v premenách času... – predkladáme komplexný príbeh jedného miesta – domu na Suchom mýte s popisným číslom 741/59, ktorý vstúpil do histórie Bratislavy a povedomia jej obyvateľov a návštevníkov ako „Kaviareň Štefánka“.
Sprievodcom nám bude predstaviteľ rodiny Adalbert (Béla III) Hackenberger, ktorá svojho času neodmysliteľne patrila ku koloritu tohto mesta ktorý sama spoluvytvárala a zároveň bola jeho reprezentatívnou súčasťou. Vďaka Bélovi III. Hackenbergerovi, jeho spomienkam a rodinným archívnym materiálom máme možnosť bližšie si priblížiť históriu kaviarne Štefánia a nadýchať sa atmosféry, ktorú by sme v dnešnej Bratislave márne hľadali. V akejsi časovej slučke sa vrátime o niekoľko desiatok rokov späť a oprášime zašlú slávu tejto bývalej prešporskej dominanty ...
Knihu Kaviareň Štefánka – Legenda na rohu si kúpil Ing. Stockmann a po jej prečítaní sa skontaktoval s autormi. Dozvedeli sme sa, že neznáma história socialistického obdobia kaviarne Štefánka bola zachytená práve v spomienkach jeho otca, ktorý bol jej dlhoročným vedúcim. Môžeme tak nazrieť do zákulisia tejto legendárnej kaviarne a v časovej kontinuite komplexne zdokumentovať históriu legendárnej kaviarenskej dominanty Bratislavy, nad ktorou ešte stále „slnko nezapadá“ – aj keď jej to už viackrát hrozilo nielen v časoch socialistických, ale aj v tých neskorších porevolučnodemokratických.
Zostáva nám veriť, že Štefánka zostane súčasťou dnešnej Bratislavy tak, akou bola i tej minulej a naďalej nám bude pripomínať staré zašlé časy našich rodičov a prarodičov, ktorí v nej v príjemných posedeniach pri kávičke strávili veľa pekných chvíľ. A hádam nielen pripomínať tie zašlé časy kaviarenskej noblesy a elegancie, o ktorej sa dočíta dnešná generácia hostí práve v tejto knižke, ale že tam, v jej priestoroch, nájdu okrem legendy, ktorou je kaviareň obklopená, aj modernú súčasnosť v podobe profesionality, ktorou sa kaviareň Štefánka v novom šate prezentuje verejnosti.

***

Bibliografický záznam:
Juraj Hradský – Adalbert Hackenberger – Viliam Stockmann: Kaviareň Štefánka: V premenách času. 1. vyd. Bratislava: Marenčin PT, s. r. o., 2021. 300 s. ISBN: 978-80-569-0329-2 (viaz.).