RYDLO, Jozef M.: Osudy „otca modernej slovenčiny“ Henricha Bartka v dobrovoľnom vyhnanstve

RYDLO, Jozef M.: Osudy „otca modernej slovenčiny“ Henricha Bartka v dobrovoľnom vyhnanstve

Text prednášky na vedeckej konferenciiHenrich Bartek v slovenskej jazykovede a kultúre, ktorá sa konala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 22. marca 2017.

Vychádza na pamiatku 65. výročia vydania knihy Slovenský pravopis s gramatickými poučkami a slovníkom (1956) riadneho člena Slovenského ústavu Henricha Bartka.

***

Bobliografický záznam:
Jozef M. Rydlo: Osudy „otca modernej slovenčiny“ Henricha Bartka v dobrovoľnom vyhnanstve. 2. [1.] vyd. Bratislava: Lúč, 2021. 42 s. ISBN 978-80-8179-188-8 (brož.).