DUDÁŠ, Justín – GAY-ŠMONDRKOVÁ, Monika – VANČO, Ladislav: Liberté et Patrie: Mélanges offerts à Jozef M. Rydlo, membre de l'Institut slovaque: Jubilejník na počesť Jozefa M. Rydlu, člena Slovenského ústavu (2021)

DUDÁŠ, Justín – GAY-ŠMONDRKOVÁ, Monika – VANČO, Ladislav: Liberté et Patrie: Mélanges offerts à Jozef M. Rydlo, membre de l'Institut slovaque: Jubilejník na počesť Jozefa M. Rydlu, člena Slovenského ústavu (2021)

V akademickom svete býva od nepamäti dobrým zvykom, že pri životnom jubileu významnej osobnosti jej kolegovia, priatelia a priaznivci vzdávajú hold. Táto obyčaj je zaužívaná tak v starej Európe, ako aj v zámorí, nezáleží na zemepisných súradniciach. Každá krajina, každé kultúrne prostredie má svoje vlastné tradície, zvyklosti, svoje osobitosti a odlišnosti. Od vzniku univerzít a vynálezu kníhtlače je najzaužívanejší spôsob, ako si niekoho uctiť, vydanie príležitostného zborníka na jeho počesť.

Takým je medzinárodný jubilejník Liberté et Patrie [Sloboda a vlasť] na počesť Jozefa Rydlu, člena Slovenského ústavu. Zostavili ho Justín Dudáš z Buenos Aires, Monique Gay-Šmodrková z Aigle vo Švajčiarsku a Ladislav Vančo z Bratislavy.

Napísať, že týmto trom zostavovateľom sa podarilo unikátne dielo, nie je dostačujúce. Na 896 stranách zväzku sa stretlo 37 výtvarníkov a 52 prispievateľov zo všetkých kútov sveta: Argentína, Austrália, Česko, Francúzsko, Írsko, Juhoafrická republika, Kanada, Libanon, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rusko, Slovensko, Švajčiarsko, Taliansko, USA, Vatikán.

Príspevky sú napísané v piatich jazykoch (anglický, francúzsky, nemecký, ruský, taliansky). Ich autori sa zaoberajú filozofiou, teológiou, politológiou, históriou, jazykovedou, literárnou históriou a kritikou, teóriou filmu, dejinami fotografie. Rozpísať názvy jednotlivých príspevkov prekračuje možnosti anonácie, ich rozbor prenechajme odborníkom. Príspevky majú dvoch spoločných menovateľov – dotýkajú sa oblastí záujmov, v ktorých bol Jozef M. Rydlo aktívny, a ich autormi sú osobnosti, ktoré s ním spájalo priateľstvo, rešpekt a obdiv.

Kniha vyšla ako 52. zväzok prestížnej edície Libri Historiæ Slovaciæ / Libri Historiæ Europæ, ktorej odbornými garantmi sú Katedra slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenský ústav v Ríme. Škoda, že niektorí prispievatelia sa jej vydania už nedožili. Taký je však už kolobeh života.

Imrich Tóth (Paríž)

 

***
Bibliografický záznam:
Liberté et Patrie: Mélanges offerts à Jozef M. Rydlo, membre de l'Institut slovaque: Jubilejník na počesť Jozefa M. Rydlu, člena Slovenského ústavu. Zostavili Justín Dudáš, Monique Gay-Šmondrková a Ladislav Vančo. Bratislava: Post Scriptum, 2021, 1. vyd., 896 s., ISBN 978-80-8218-022-3