Knihy členov Spolku slovenských spisovateľov 2015

Knihy členov SSS 2015

CMARKOVÁ, Elena: Certainties – Istoty (2015)

„Počas mojej práce na preklade básní Eleny Cmarkove j zo zbierky Istoty som sa znovu presvedčil, že dobrá poézia je radosťou pre dušu. Jej verše ma preniesli na výlet do vlasti, do slovenských hôr, do krajiny čarovných detských hier, mladosti,  no zároveň mi odkryli náročnú púť súčasníka....

MAJERNÍK, Miroslav: Preteky s časom: Príbehy ktoré sa nestali legendami (2015)

Poviedková kniha vyše dvoch desiatok príbehov z názvom Preteky s časom a podnázvom Príbehy ktoré sa nestali legendami vychádza z reálnych udalostí prežitých v reálnom prostredí reálneho malého východoslovenského mestečka ľuďmi, žijúcimi si svoj život kdesi v ústraní...

NAGAJDA, Ján: Divertimento pre srdce a prúty (2015)

V zbierke básní a krátkych poviedok Divertimento pre srdce a prúty vyjadril básnik Ján Nagajda svoj hlboký vzťah k vode, rybárstvu a krajine, ktorá mu prirástla k srdcu. Jeho poetické vnímanie života okolo vodnej nádrže Domaša je v tejto zbierke, tak ako vždy technicky precízne vyjadrené a...

SISKOVÁ, Eva – HANZEN, Juraj: Osobnosť medicíny Akademik prof. MUDr. Ján Štefanovič, DrSc., mikrobiológ a imunológ, významný lekár, vedec, vysokoškolský učiteľ (2015)

Ján Štefanovič patrí k najvýznamnejším slovenským lekárom druhej polovice dvadsiateho storočia. Bola vydaná pri príležitosti jeho 87 narodenín. Obsahuje veľmi zaujímavý životný príbeh významného lekára, vedca, mikrobiológa a imunológa (zakladateľa klinickej imunológie na Slovensku). Jeho spomienky...

NOVÁ RUBRIKA prináša knižné novinky i staršie tituly členov Spolku slovenských spisovateľov.               Ak ste členom SSS a máte záujem uverejniť anotáciu svojej knihy           aj s obálkou, vyplňte a odošlite ELEKTRO NICKÝ FORMULÁR KNIŽNÁ NOVINKA ČLENA SSS,       pri ktorom sú uvedené aj iné možnosti doručenia. Odkaz na rubriku Knižné novinky členov SSS je uverejnený aj na webovej stránke Literárneho týždenníka.

Štefan Cifra, správca a administrátor
webových stránok SSS a LT