PUCHALA, Rastislav: Veža zo slonovej kosti (2021)

PUCHALA, Rastislav: Veža zo slonovej kosti (2021)

Veža zo slonovej kosti má rovnaké myšlienkové aj duchovné podhubie ako predchádzajúca autorova prozaická kniha Archa zmluvy (1. vyd. 2020, 2. vyd. 2021), v osudoch hlavného hrdinu Jána Belana sa však sústreďuje na posledných päť desaťročí života v normalizovanom Česko-Slovensku a na postnovembrovom Slovensku.

Zaujímavou je málo reflektovaná a ešte menej prehodnotená špecifická skúsenosť života cirkvi a spoločnosti, ktorou rodina hlavného hrdinu a jej blízki príbuzní a priatelia prechádzajú. Ponory do duše hlavného hrdinu od detstva do zrelého veku, jeho hľadanie správnej cesty nastavujú zrkadlo nielen spoločnosti, ale aj samému čitateľovi. Ako konštatuje M. Gavenda v krátkej charakteristike na zadnej obálke, „román ponúka čitateľovi svedectvo doby, absurdity násilnej totality i úskalia jej radikálneho odmietania“.

***
Bibliografický záznam

Rastislav Puchala: Veža zo slonovej kosti. Ilustrácie: Miroslava Puchalová. Bratislava: TRIO Publishing, 2021. 1. vyd. 320 s. ISBN 9788081700873 (viaz.)