HRADSKÝ, Juraj: Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky: História a súčasnosť (2021)

HRADSKÝ, Juraj: Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky: História a súčasnosť (2021)

Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky nie je iba turistickou atrakciou a ozdobou Prezidentského paláca. Je zároveň symbolom, ktorý sa stal jedným z atribútov slovenskej štátnosti. História slovenskej čestnej stráže siaha k počiatkom konštituovania prvej Česko-slovenskej republiky, avšak korene tohto symbolu štátnosti treba hľadať v dávnej minulosti.

Knižné dielo autora, ktorý svojho času bol jedným z príslušníkov tejto elitnej jednotky, sprevádza čitateľa dejinami telesných či osobných stráží a ich pokračovateľov – čestných stráží, ktoré aj v súčasnosti neodmysliteľne patria k oficiálnej symbolike moderných štátov.

Osobitne sa zameriava na dejiny telesných stráží v Uhorsku, Hradnej stráže v Česko-Slovensku, čestnej stráže prezidenta vo vojnovej SR, v povojnovom Česko-Slovensku a napokon v súčasnej Slovenskej republike. Podáva množstvo zaujímavých ilustrácií a informácií o kolorite týchto elitných jednotiek, ich výstroji a výzbroji, i o aktivitách mimo samotného výkonu strážnej služby, a zviditeľňuje osobnosti, ktoré tieto dejiny utvárali a utvárajú.

 

***

Bibliografický záznam:
HRADSKÝ, Juraj: Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky: História a súčasnosť. Obálka: autor. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o., 2021, 1. vyd.,166 s., ISBN 978-80-8115-315-0 (viaz.)