Jozef Zavarský – Ján Košiar – Juraj Chovan: Katolícke noviny na úvrati: Príspevok k dejinám slovenského katolicizmu (2021)

Jozef Zavarský – Ján Košiar – Juraj Chovan: Katolícke noviny na úvrati: Príspevok k dejinám slovenského katolicizmu (2021)

Publikácia Katolícke noviny na úvrati ponúka čitateľom pohľad tých, čo stáli pri tvorbe najstaršieho slovenského katolíckeho periodika v hektických časoch prvého desaťročia plnej náboženskej slobody v našich podmienkach.

Po štyridsiatich rokoch, počas ktorých s týmto týždenníkom manipulovala komunistická moc, nebolo jednoduché pustiť sa do jeho obrodenia, ale ani do revitalizácie slovenského katolíckeho novinárstva a katolíckeho ducha v našej spoločnosti. Výzvy doby nenechávali členov redakcie ľahostajnými, a aj keď načúvali novému vanutiu Ducha, jeho pôsobeniu v tých časoch a volaniu, aby šli za ním, neraz ich predstavy neboli celkom v súlade s tým, čo si mysleli niektorí iní, a tak sa obrodzovací proces vo všeobecnom vnímaní komplikoval. Čitateľ, predovšetkým záujemca o cirkevné dejiny, dostáva do rúk užitočné, sčasti menej známe poznatky o jednej etape v živote Katolíckych novín, ktorú charakterizovalo úsilie o nové smerovanie – sám si môže urobiť obraz o tom, čo sa urobilo a čo zo zámerov nevyšlo. Autori budú radi, ak bude táto ich výpoveď vnímaná ako poučná i motivačná.

Jozef Zavarský (* 1940), novinár a spisovateľ, básnik, bol šéfre­daktorom Katolíckych novín v rokoch 1990 – 1993. Do funkcie ho ustanovil biskup (neskorší arcibiskup) Dominik Hrušovský, predseda SSV. Predtým i potom pôsobil v Technických novi­nách (1958 – 1989 a 1993 – 1995), nato vo Vydavateľstve Nové mesto (1995 – 1997), neskôr v Spolku slovenských spisovateľov (2000 – 2007 tajomník, 2013 – 2021 člen Predstavenstva). Je členom Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru a laureátom Ceny Fra Angelica (2005). Píše poéziu i publicistické state pod pseudonymom Teofil Klas. Vydal viacero básnických kníh.

ThDr. Ján Košiar (* 1960) emigroval do Talianska, v roku 1987 bol vysvätený za kňaza. V ďalších štúdiách sa venoval mariológii, z ktorej dosiahol doktorát. Koncom osemdesiatych rokov spolu­pracoval so slovenským vysielaním BBC. V roku 1992 na návrh biskupa Petra Dubovského SJ sa stal zástupcom šéfredaktora Kato­líckych novín. V rokoch 1996 – 1999 pracoval v Slovenskej televí­zii, potom vo Vatikánskom rozhlase (do r. 2005). Spolupracuje s prof. Milanom S. Ďuricom v Ústave dejín kresťanstva; je členom Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov a pôsobil v jeho diplomatických službách v Bielorusku (2008 – 2012). Publikuje a spolupracuje s rozličnými vydavateľstvami. Je predsedom redakčnej rady časopisu PV ZPKO Svedectvo.

PhDr. Juraj Chovan, CSc. (* 1931 – † 2021), literárny a kultúr­ny historik, muzeológ, dokumentarista, spisovateľ, bol šéfredak­torom Katolíckych novín v rokoch 1993 – 1995. Mal v úmysle študovať bohoslovie v Spišskej Kapitule, ale roku 1950 seminár zatvorili. Neskôr vyštudoval filológiu. Dlhé roky (1965 – 1992) pôsobil ako odborný pracovník v Matici slovenskej. Zaslúžil sa o obnovu vydávania katolíckeho časopisu Verbum (1992). Roku 2002 mu vyšla kniha Kresťanské korene Slovenska a roku 2019 Biblicko‑jazykové reflexie.

***
Bibliografický záznam:
Jozef Zavarský – Ján Košiar – Juraj Chovan: Katolícke noviny na úvrati. 1. vyd. Bratislava: Post Scriptum, 2021, 136 s., ISBN 978-80-8218-033-9

***
MEDAILÓN člena Spolku slovenských spisovateľov: ZAVARSKÝ, Jozef – KLAS, Teofil.