Knihy členov Spolku slovenských spisovateľov 2023

Knihy členov SSS 2023

Elena Cmarková: Pochopenie zrelosti (2023)

Verše Eleny Cmarkovej sú pokorné, voňajúce domovinou, chutné ako chlieb našich starých materí, presiaknuté láskou  k človeku, k rodnému kraju. Málokedy recitujem básne poetiek. Prenechávam ich recitátorkám,  ale verše tejto autorky sa mi prihovárajú aj ako mužovi. Hovoria za...

Milan Igor Chovan: Zorka a permoníci (2023)

Tretí titul knižnej edície Zorkine dobrodružstvá. *** Bibliografický záznam: Milan Igor Chovan: Zorka a permoníci. Ilustrácie a obálka: Zuzana Gállyová, Marek Rakučák. 1. vyd. Ružomberok: EPOS, 2023. 96 s. ISBN 978-80-89547-75-3 (viaz.)    

Štefan Patrik Kováč: Zápisky nevojaka, 2. diel (2023)

Druhý diel rozsiahleho spoločenského románu o existenciálnych otázkach, ktorý je vsadený do rámca vojenskej služby rokov 1993 – 1994, prebiehajúci na pozadí platonickej lásky dvoch mladých ľudí – Emílie a Jakuba Jána. Aj ich vzťah vrcholí v tomto záverečnom diele. Pri mnohých hraničných situáciách...

Miroslav Musil: Skutočný príbeh grófa Mórica Beňovského (3. vyd., 2023)

Táto kniha má predovšetkým vyvrátiť fabulácie pseudo-kritikov/historikov, ktorí sa chcú robiť zaujímavými tým, že spochybňujú reálne úspechy a objavy grófa Beňovského. Toto dielo ich naopak systematicky potvrdzuje a ilustruje. Od jej prvého vydania (2017) a jej druhého...

Miroslav Majerník: Posledný autobus do Viedne (2023)

Emigrácia, to divné cudzie slovo, ktoré na súčasného bežného človeka útočí denne z každej strany. Slovo, ktoré nerešpektuje nijaký čas, sa vám čoraz hlbšie vrýva do podvedomia. Začína to hneď zrána, len čo si k rannej káve zapnete rádio. Prostredníctvom tlače útočí na vás cez deň z každých novín....

Leopold Moravčík: Hotel na samote (2023)

V týchto nedávnych časoch všetko bolo dovolené, ale takmer nič nefungovalo. Hádam s výnimkou organizovaného zločinu. Bolo to obdobie veľkej privatizácie, lacných úverov, ktoré sa nemuseli splácať... *** Chcela by som vedieť, či sa údaj o mojom príchode a pobyte v hoteli nedá nejako odstrániť....

Slovo o pluku Igorovom: Staroruský hrdinský epos (preložil Jaroslav Rezník)

Staroveká básnická skladba je najčastejšie charakterizovaná ako jedna z najvýznamnejších pamiatok staroruskej literatúry. Dnes vieme, že nie je to úplná pravda. Tento historický epos je aj literárnou pamiatkou starovekej slovanskej literatúry a v istom slova zmysle aj pamiatkou...

Robert Žilík: Vinohradníctvo v Čechynciach/Szölészet és borászat Čsehin

Publikácia sa venuje vinohradníckej histórii, tradíciám, dnešným vinárom obce Čechynce. V spomienkach starých vinohradníkov ožíva svet, ktorého hodnoty nehrdzavejú. Bohatý obrazový materiál zachytáva starobylé hajloki a predmety vinárov. Päť autorových básní odhaľuje dušu...