Knižné novinky členov Spolku slovenských spisovateľov 2020

Knihy členov SSS 2020

HAVIAR, Štefan (ed.) a kol.: Národný kalendár 2021: Sto rokov bez Hviezdoslava (2020)

Dominantnými výročiami v najnovšom vydaní Národného kalendára sú storočnice. Pripomína ich nielen tradičné kalendárium, ale aj viacero zaujímavých článkov z obsahu, venovaných nielen okrúhlym výročiam osobností, ale aj udalostí. Pred sto rokmi sa narodili mnohé významné postavy nášho...

HLUŠÍKOVÁ, Marta: Krištof, vrabec z prvej cé (2020)

Príbeh Krištofa, ktorý prežíva posledné prázdninové dni a prvé školské. Krištof má šťastie – žije v ideálnej rodine, no taká nie je dožičená každému. Jeho stretnutie so svetom nezáujmu a zloby (spolužiak Igor) v ňom vyvolá zmätok. Keď sa Krištof dostane do kolízie s nespravodlivosťou, pomáhajú mu...

HRADSKÝ, Juraj – HABÁŇ, Pavel: Zápisky z frontu: Elo Šándor (2020)

Dnes už nie veľmi často sa nám podarí nahliadnuť takmer priamo do vojnového diania. A to najmä ak ide o prvú svetovú vojnu. Chceli by sme preto čitateľovi ponúknuť takéto nahliadnutie formou autentickej výpovede osobného príbehu jedného z jej účastníkov, ktorý si ho zaznamenával do svojho denníka....

CHOVAN, Milan Igor: Čarovný vlas: Srbské rozprávky (2020)

4. diel edície: Národné rozprávky.Predstavuje 24 srbských národných ilustrovaných rozprávok. *** Bibliografický záznam: Milan Igor Chovan: Čarovný vlas: Srbské rozprávky. Ilustrácie: Zuzana Gállyová. 1. vyd. Ružomberok: EPOS, 2020. 120 s. ISBN 978-80-89547-67-8 (viaz).

KOŠKOVÁ, Hana: Chránené územie (2020)

Hana Košková (1942), spisovateľka, poetka a literárna prekladateľka, je jednou z najvnímavejších a najpresvedčivejších autoriek súčasnej slovenskej literatúry. Pre jej poéziu je charakteristická úspornosť výrazu, minimalizmus a obraznosť. Jej verše sú ako šperky, cez ktoré vnímame vonkajší a...

KRÁLIK, Jozef: Rozšliapaná hostia (2020)

Zbierka veršov Jozefa Králika s úvodným a záverečným slovom, ako aj realizovaním výtvarného riešenia obálky knihy a sprievodnej úpravy obsahu pochádza z autorskej dielne Kristíny Králikovej. V záverečnej časti publikácie sú prezentované vybrané fotokópie výtvarných diel Ladislava Sečku zo Strážnice...

MIKOLÁŠOVÁ, Katarína: Povesti spod Vitoroga/Priče ispod Vitoroga (2020)

Ostoja je chudobný chlapec, ktorý si za službu u gazdu vypýta neduživé a krivé čierne jahňa. Tajomný vládca vôd ukryje rieku pod zem, pretože ľudia si nevážia jej bohatstvo. Zem znenazdajky pochová v prepadliskách celé stáda dobytka. Zvíťazí statočnosť a láska mladej dievčiny Isidory nad temnými...

MORAVČÍK, Leopold: Nezbedné príbehy (2020)

Motívom na napísanie Nezbedné príbehy knihy sú skutočné udalosti, ktoré sa odohrali v liptovskej obci Lúčky v rozličnom časovom období až do 60. rokov 20. storočia. *** Bibliografický zánam: MORAVČÍK, Leopold: Nezbedné príbehy. Ilustrácie: Viliam Matula a Ľudovít Vrzgula. 1. vyd. Bratislava:...

PERNÝ, Lukáš: Utopisti; vizionári sveta budúcnosti: Dejiny utópií a utopizmu (2020)

Od šesťdesiatych rokov, kedy vyšiel Zamarovského zborník Utopisti a Šimečkove knihy o utópiách, nevznikla na Slovensku kniha, ktorá by spracovávala tému dejín utópií a utopizmu z pozície systematickej filozofie. Kniha L. Perného analyzuje diela autorov, akými boli Thomas More, Tommaso Campanella,...

PUCHALA, Rastislav: Archa zmluvy (2020)

Archa zmluvy je oživeným fotografickým atlasom niekoľkých generácií rodiny Wallachovcov (Valachovcov) od konca 19. až po začiatok 21. storočia. Na pozadí historických a duchovných premien spišskej dediny otvára témy plynutia času, vzťahu k viere, Biblii a cene poznania. Emocionálne aj faktografický...

ŠIDLÍK, Marián: Stopy stratených snov: Sto básní z japonskej klasiky (2020)

Antológia Ogura hjaku-nin-isšu je najznámejším básnickým dielom stredovekého Japonska. Zostavil ju v r. 1235 básnik, učenec a kaligraf TEIKA FUDŽIWARA. Zahŕňa verše autorov od 7. – 13. storočia. V básňach sa odráža svojské chápanie prírody, zvykov a medziľudských vzťahov; častým námetom je...

ŠIKULA, Bystrík: KVET MEDZI PRIEPASŤAMI (2020)

Román Bystríka Šikulu Kvet medzi priepasťami zachytáva obdobie od začiatku 90. rokov minulého storočia po súčasnosť. Spoločenské udalosti troch desaťročí sú však „iba“ literárnymi kulisami a časopriestorovými súradnicami osobného príbehu učiteľa vyrovnávajúceho sa po rozvode s podvodmi na strednej...

ZELENAY, Rudolf: Okolo sveta za 80 rokov: Archív rodiny (2020)

Autor sa ako jubilant priznáva k najintímnejším destináciám z piatich kontinentov, s ktorými ho spútali nezmazateľné dojmy. V ďalších častiach sa venuje svojmu pôsobeniu v zahraničnej službe a chronologickému usporiadaniu životných míľnikov a zastavení, čo sa vzťahuje aj na obrazovú...