DINKA, Pavol: Príbehy Skalického rubína a Skalického trdelníka (2021)

DINKA, Pavol: Príbehy Skalického rubína a Skalického trdelníka (2021)

Pre Pavla Dinku, skalického rodáka, podpredsedu Spolku slovenských spisovateľov, je rodné mesto inšpirujúcou živou vodou. Autorsky sa podpísal pod knihy Skalica a Skaličania v literatúre, František Buchta – Skalica a Záhorie, Skalické búdy – príbehy o vinohradníkoch a víne – najmä posledná sa stretla s veľkým ohlasom. Nie náhodou získala viacero domácich literárnych ocenení, dokonca Medzinárodná organizácia pre vinič a víno v Paríži (OIV) ju roku 2016 poctila čestným uznaním. P. Dinka prichádza najnovšie s knihou, ktorá má príslovečný názov Príbehy Skalického rubína a Skalického trdelníka, ktorá je voľným pokračovaním Skalických búd. Inšpirovaný čitateľským záujmom i ďalšími novými podnetmi sa rozhodol opäť chopiť „našskej“ témy, tentoraz v širších konotáciách, najmä v súvislosti s fenoménmi Skalického rubína a Skalického trdelníka, ktoré sú nositeľmi certifikátov Európskej únie – prvý chráneného označenia pôvodu (CHOP) a druhý chráneného zemepisného označenia (CHZO). Oba produkty si samy píšu svoje príbehy, skrývajú sa za nimi predovšetkým ľudia, človečinu cítiť v ich vôni, chuti, lahodnosti, v príjemnej vláčnosti na jazyku. Kniha sa delí na dve časti – prvá sa nazýva Skalický rubín a druhá Skalický trdelník – a na dve samostatné textové a fotografické prílohy. V prvej sa prostredníctvom ôsmich kapitol dozvieme zaujímavosti o pôvode Skalického rubína, o jeho ceste za európskym certifikátom i o podmienkach jeho výroby. Čitateľa akiste zaujme, ako tento vínny mok inšpiroval tvorbu umelcov, spisovateľov, básnikov, ľudovú kultúru, tradície a zvyky. V druhej časti publikácie (v piatich kapitolách) nechýbajú pútavé texty o minulosti, prítomnosti aj budúcnosti Skalického trdelníka, o jeho pôvode, o tom, ako sa dostal do Skalice, o gazdinkách, ktoré sa postarali o jej uchovanie a rozšírenie, ale i o súčasných výrobcoch, ktorí nadväzujú na kulinárske tradície tejto vzácnej sladkej dobroty. Kniha má exkluzívne spracovanie, obsahuje vyše tisícky fotografií, ktorých autormi sú Eduard Timko, Samuel Timko, Valéria Dinková, Miroslav Póša a mnohí ďalší. Dopĺňajú ju bohaté prílohy, resumé v slovenčine a angličtine, registre a zoznam literatúry. Pod autorstvo obálky sa podpísal Eduard Timko, grafická úprava je dielom Ateliéru EDO, s. r. o. Knihu vydal Pavol Dinka v spolupráci s Vínnou cestou Záhorie, o. z., Skalica.

***

Bibliografický záznam:
Pavol Dinka: Príbehy Skalického rubína a Skalického trdelníka (Skalica, Mokrý Háj, Popudinské Močidľany, Prietržka, Radošovce, Vrádište): Voľné pokračovanie knihy Skalické búdy. Skalica: Vydal Pavol Dinka v súčinnosti s Vínnou cestou Záhorie, o. z., Vinohradníckym spolkom Skalica a Ateliérom EDO, s. r. o., 2021, 1. vyd., 693 s., ISBN 978-80-570-2791-1 (viaz.)