Knižné novinky členov Spolku slovenských spsiovateľov 2022

Knihy členov SSS 2022

Marta Hlušíková: Úroky zo života: Glosy

Zbierka glos z rokov 2013 – 2017, ktoré vysielali na Rádiu Regina. Postrehy zo života, vtipné aj smutné, láskavé i chápavé, pestré ako život, ktorý vonkoncom nie je jednoduchý. Knihu ilustroval Juraj Martiška. *** Bibliografický záznam: Marta Hlušíková: Úroky zo života: Glosy. Ilustrácie: Juraj...

Štefan Patrik Kováč: Zápisky nevojaka, 1. diel: Spoločenská epopeja v dvoch častiach s epilógom

Spoločenský román o existenciálnych otázkach, ktorý je vsadený do rámca vojenskej prezenčnej služby rokov 1993 – 1994, prebiehajúci na pozadí platonickej lásky dvoch mladých ľudí. Pri mnohých hraničných situáciách je otázka existencie zla a dobra veľmi aktuálna. Prečo jestvuje zlo? Má zlo na zemi...

Ingrid Lukáčová: Slovo dýcha

Zbierka básní s názvom Slovo dýcha je rozčlenená na štyri časti. V prvej časti Podoby slova vníma poetka ľudské slovo i Slovo s veľkým „S“ ako entitu, ktoré umožňuje básnikom „umelecké dýchanie“ a oslobodzuje nás, „keď sme v sebe sami“ (báseň Umelecké dýchanie). Je to Slovo, ktoré neubližuje, ale...