RYDLO, Jozef M.: Biskup Pavol Hnilica SJ a slovenský exil (2021)

RYDLO, Jozef M.: Biskup Pavol Hnilica SJ a slovenský exil (2021)

Text prednášky na medzinárodnej konferencii Biskup Pavol M. Hnilica SJ : osobnosť a dielo, ktorá sa konala na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 29. marca 2019.
Vychádza na pamiatku stého výročia narodenia riadneho člena Slovenského ústavu P. Pavla M. Hnilicu SJ (30. 3. 1921 – 8. 10. 2006)

***

Bibliografický záznam:
Jozef M. Rydlo: Biskup Pavol Hnilica SJ a slovenský exil. 1. vyd. Bratislava: Lúč, 2021. 32 s. ISBN 9788081791833 (brož).