Ingrid Lukáčová: Slovo dýcha (2022)

Ingrid Lukáčová: Slovo dýcha (2022)

Zbierka básní s názvom Slovo dýcha je rozčlenená na štyri časti. V prvej časti Podoby slova vníma poetka ľudské slovo i Slovo s veľkým „S“ ako entitu, ktoré umožňuje básnikom „umelecké dýchanie“ a oslobodzuje nás, „keď sme v sebe sami“ (báseň Umelecké dýchanie). Je to Slovo, ktoré neubližuje, ale pomkýna k vnímaniu krásy, bolo na počiatku vekov, má svoje pravidlá a je doslovne vyslovené dušou (báseň Dary). Neubližuje a nie je vyprázdnené, ako toľko slov, ktoré v tejto dobe „covidovej“ búšia do človeka zo všetkých strán...

Knihu ilustroval Štefan Bubán.

***

Bibliografický záznam:
LUKÁČOVÁ: Ingrid: Slovo dýcha. Ilustrácie Štefan Bubán. Kuzmice: Filokalia, s. r. o., 2022, 1. vyd., 70 s., ISBN 9788082330895 (brož.)