Jozef Králik: Rozšliapaná hostia (2020)

Jozef Králik: Rozšliapaná hostia (2020)

Zbierka veršov Jozefa Králika s úvodným a záverečným slovom, ako aj realizovaním výtvarného riešenia obálky knihy a sprievodnej úpravy obsahu pochádza z autorskej dielne Kristíny Králikovej. V záverečnej časti publikácie sú prezentované vybrané fotokópie výtvarných diel Ladislava Sečku zo Strážnice (Česká republika), svojim motívom nadväzujúce na jadro obsahu veršovaného textu publikácie. V obsahovej štruktúre knihy je integrovaných tridsaťtri veršovaných výpovedí autora nastavujúcich zrkadlo žitej súčasnosti.

***
Bibliografický záznam:
Jozef Králik: Rozšliapaná hostia. Ilustrácie: Kristína Králiková, Ladislav Sečka. 1. vyd. Bratislava: Forum sapientiae, 2020. 71 s. ISBN 978-80-99961-04-4 (viaz.)