Emil Borčin: Hodinárovo srdce (2022)

Emil Borčin: Hodinárovo srdce (2022)

Môže človek vzdorovať nevyhnutnosti smrti? Je niečo silnejšie ako neodvratnosť konca ľudského života? Hrdina nášho príbehu postavil proti poslovi zániku nezdolateľnú hrádzu – lásku. A ako to v rozprávke býva, pred takou silou musela cúvnuť aj smrť. Ako však predznamenáva rozprávač tohto príbehu, takýto zázrak sa nemusí odohrať len v rozprávke...

Nebolo to za horami,
nestalo sa ďaleko...,
veď tí ľudia žili s nami,
možno tamto za riekou,

v kraji, v ktorom vládli králi
a kde možno chýbal kráľ.
No vodu tam prelievali
a piesok sa presýpal...


***
Bibliografický záznam:
Emil Borčin: Hodinárovo srdce. Ilustrácie: akad. maliar Jozef Porubčin. Bratislava: Forum sapientiae, 2022, 1. vyd. 78 s. ISBN 978-80-99961-08-2 (viaz.)