Jana Judinyová: Natália Oldenburgová – Zabudnutá perla Ponitria (2022)

Jana Judinyová: Natália Oldenburgová – Zabudnutá perla Ponitria (2022)

Krásna a záhadná. Volali ju „belle of Vienna society“. Nadpriemerne inteligentná a trocha excentrická. Podnikavý, nepokojný duch a srdce dokorán pre blížnych. Výborná hudobníčka, maliarka a poetka, priekopníčka umeleckého smeru dekadencie nielen na Slovensku ale aj v celom Uhorsku. Brodzianska vojvodkyňa NATÁLIA OLDENBURGOVÁ. Ľudová aristokratka, ktorá považovala Slovensko za svoju vlasť…
Kniha Natália Oldenburgová – zabudnutá perla Ponitria predstavuje bohatý a plodný život všestranne nadanej dámy, ktorý bol úzko spätý s obcou Brodzany a jej obyvateľmi. Približuje aj všestranné aktivity brodzianskej vojvodkyne a kňažnej: jej dobročinnosť, hospodársko-spoločenskú činnosť, a najmä literárne a výtvarné dielo (aforizmy, básne a maľby). Básne a aforizmy Natálie Oldenburgovej sú v knihe prezentované v originálnom nemeckom jazyku, do slovenčiny ich preložila autorka knihy, ing. JANA JUDINYOVÁ; básne prebásnila poetka a literárna historička prof. PhDr. EVA FORDINÁLOVÁ, CSc.

***
Bibliografický záznam:
Jana Judinyová: Natália Oldenburgová – Zabudnutá perla Ponitria. 2. dopl. vyd. Trnava:  vlastným nákladom, 2022.  244 s. ISBN 978-80-570-3738-5 (brož.).