Rastislav Puchala: Priestupný rok (2022)

Rastislav Puchala: Priestupný rok (2022)

Rastislav Puchala v svojom najnovšom diele, v zbierke poviedok Priestupný rok, žánrovo vybočuje zo svojej doterajšej tvorby, keďže nejde o ucelený román, ale o súbor vzájomne nesúvisiacich poviedok a noviel, ktorých jediným spojivom je plynutie času v priebehu výnimočného roka. Priaznivci tohto obľúbeného autora nájdu na stránkach knihy to, čím si ich získal v predchádzajúcich dielach: obsahovú hutnosť, štylistickú vycibrenosť a bohaté intelektuálne a duchovné podhubie, obohatené o mysteriózne prvky aj prekvapivú pointu. Ako celá doterajšia Puchalova tvorba, aj toto najnovšie dielo je silne inšpirované regiónom pod Tatrami, napriek tomu skúsenosti a myšlienkový svet autora i hrdinov diela sú prenosné ďaleko za hranice tohto regiónu.

***
Bibliografický záznam:
Rastislav Puchala: Priestupný rok. Ilustrácie: Miroslava Puchalová. 1. vyd. Bratislava: TRIO Publishing, 2022.  232 s. ISBN 9788081700989 (viaz.)