Teofil Klas: Svetobod vzýva plenér (2022)

Teofil Klas: Svetobod vzýva plenér (2022)

V novej zbierke autor ponúka zo svojej súčasnej tvorby 42 básní, ktoré sú určené skutočným milovníkom vážnej reflexívnej poézie. Sám názov zbierky básní, obsahujúci pojmy z dynamickej fyzikálnej architektúry sveta a zároveň prvok modlitby, svedčí o kozmickom nastrojení lyrika. Ide o verše renomovaného tvorcu v pokročilom veku. Čo je v básňach zbierky osobitné a podstatné? To, že sa reflektované personálno-individuálne vnemy vlievajú do jedného riečiska s vnemami univerzálno-kozmickými, v transcendenčnom vyústení za bránu večnosti. Pred neodmysliteľne čakaným prekročením onej brány zvažuje poetický subjekt jednotlivé aspekty svojej životnej skúsenosti na vážkach poetickej, totiž tvorivej obraznosti a nachádza v nich prímery vhodné na všeobecnejšiu úvahu. Je to plnohodnotná spirituálna poézia.

***
Bibliografický záznam:
Teofil Klas: Svetobod vzýva plenér. 1. vyd. Bratislava: Post Scriptum, 2022. 64 s., ISBN 978-80-8218-043-8 (viaz.)

***
MEDAILÓN člena Spolku slovenských spisovateľov: KLAS, Teo fil – ZAVARSKÝ, Jozef