Marta Hlušíková: Úroky zo života: Glosy (2022)

Marta Hlušíková: Úroky zo života: Glosy (2022)

Zbierka glos z rokov 2013 – 2017, ktoré vysielali na Rádiu Regina. Postrehy zo života, vtipné aj smutné, láskavé i chápavé, pestré ako život, ktorý vonkoncom nie je jednoduchý. Knihu ilustroval Juraj Martiška.

***

Bibliografický záznam:
Marta Hlušíková: Úroky zo života: Glosy. Ilustrácie: Juraj Martiška. 190 s. Bratislava: Perfekt, a. s., 2022. 1. vyd. ISBN 978-80-8226-061-1 (viaz.)

***

Medailón členky Spolku slovenských spisovateľov: Marta Hlušíková