Oľga Pohanková: Slávnosť vesmírnych svetiel (2022)

Oľga Pohanková: Slávnosť vesmírnych svetiel (2022)

Záhadný, fascinujúci svet Slnka a vesmíru je interpretovaný ako balans medzi niečím príťažlivým, zároveň zakázaným a vítaným, poznaným a nepoznaným, neustále tajomným. Vstup na zakázané územie ponúka plné priehrštie podnetov na zamyslenie, pretvorených do veršov inšpirovaných krehkou krásou, ktorú hriešne opomíname. Veď to sme my, ktorí ju kazíme, Slnku občas dávame putá a bránime mu v jeho prirodzenosti byť tým, čím je. Človek by nemal neustále dobýjať, získavať, ale predovšetkým chápať a citlivo naprávať pokazené.
Blízky, miestami „pritesný“ poetický dialóg s vesmírom a Slnkom plynie po zemi, po ktorej kráčame, a napriek tomu, že sme súčasťou vesmíru, nie je nám dovolené robiť vo vesmíre to, čo by ho mohlo ničiť. Slová modelované do lyriky zdanlivo obiehajú okolo Slnka, Zeme, blúdia vesmírom, chcú zanechať posolstvo nielen prostredníctvom symbolov, metafor, básnických oblúkov, skratiek, ale nájsť a pochopiť vlastný pevný bod, ktorý má každý z nás. Naše vlastné slnko.

***
Bibliografický záznam:
Oľga Pohanková: Slávnosť vesmírnych svetiel. Ilustrácie:  Mag. art.Oľga Pohanková. 1. vyd. Bratislava: FO ART s.r.o., Bratislava, 2022. 91 s. ISBN 978-80-8209-025-6 (brož.)