Medzinárodné kolokvium o poézii Veľký pán Dunaj (7. až 9. 9. 2017)

Podujatie o príprave antológie o Dunaji z básnickej tvorby klasikov národných literatúr štátov spätých s Dunajom

Fotogaléria: VEĽKÝ PÁN DUNAJ – kolokvium (7. – 9. 9. 2017)

/album/fotogaleria-velky-pan-dunaj-kolokvium-7-9-9-2017/vpd1-kolokvium1-sturovo-8-9-2017-foto-C-milan-panic-jpg1/ Z kolokvia Veľký pán Dunaj 8. 9. 2017 v sále Istris v hoteli Thermal v Štúrove. V strede (zľava): Radomir Andrić, Miroslav Demák, Miroslav Bielik, Imre Molnár. Foto: © Milan Panić /album/fotogaleria-velky-pan-dunaj-kolokvium-7-9-9-2017/vpd3-kolokvium3-sturovo-8-9-2017-foto-C-milan-panic-jpg1/ Z kolokvia Veľký pán Dunaj 8. 9. 2017 v Štúrove. Zľava: Radomir Andrić, predseda ZSS, Miroslav Demák, slovenský literárny vedec, Miroslav Bielik, predseda SSS. Foto: © Milan Panić /album/fotogaleria-velky-pan-dunaj-kolokvium-7-9-9-2017/a03-vpd-sturovo-057-vladar-foto-C-stefan-cifra-jpg/ Archeológ prof. Jozef Vladár prednáša na kolokviu Veľký pán Dunaj 7. 9. 2017 v Štúrove. Foto: Štefan Cifra
/album/fotogaleria-velky-pan-dunaj-kolokvium-7-9-9-2017/a04-bu-vpd-sturovo-101-bojan-angelov-foto-C-stefan-cifra-jpg/ Bojan Angelov, predseda ZBS, 8. 9. 2017 v Štúrove. Foto: © Štefan Cifra /album/fotogaleria-velky-pan-dunaj-kolokvium-7-9-9-2017/a05-vpd-sturovo-105-dimitar-christov-foto-C-stefan-cifra-jpg/ Dimitar Christov, riaditeľ ZO ZBS, 8. 9. 2017 v Štúrove. Foto: © Štefan Cifra /album/fotogaleria-velky-pan-dunaj-kolokvium-7-9-9-2017/a06-vpd-sturovo-120-lucian-alexij-foto-C-stefan-cifra-jpg/ Lucian Alexiu, člen PZSR, 8. 9. 2017 v Štúrove. Foto: © Štefan Cifra
/album/fotogaleria-velky-pan-dunaj-kolokvium-7-9-9-2017/a07-vpd-sturovo-128-slavomir-gvozdenovic-foto-C-stefan-cifra-jpg/ Slavomír Gvozdenovič, člen ZSR, 8. 9. 2017 na kolokviu Veľký Dunaj v Štúrove. Foto: © Štefan Cifra /album/fotogaleria-velky-pan-dunaj-kolokvium-7-9-9-2017/a08-ma-vpd-sturovo-083-gabor-zsille-foto-C-stefan-cifra-jpg/ Gábor Zsille, Zväz maďarských spisovateľov, Budapešť, Zsoltán Hizsnayai, Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku, 8. 9. 2017, Štúrovo. Foto: © Štefan Cifra /album/fotogaleria-velky-pan-dunaj-kolokvium-7-9-9-2017/a09-ma-vpd-sturovo-022-szabadosova-hodossi-hizsnayai-foto-C-stefan-cifra-jpg/ Soňa Szabadosová, tlmočníčka z a do maďarčiny, Gyula Hodossy, predseda Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku v Štúrove 8. 9. 2017. Foto: © Štefan Cifra
/album/fotogaleria-velky-pan-dunaj-kolokvium-7-9-9-2017/a10-ma-vpd-sturovo-089-imre-molnar-foto-C-stefan-cifra-jpg/ Imre Molnár, riaditeľ Maďarského kultúrneho inštitútu v Bratislave, 8. 9. 2017 v Štúrove. Foto: © Štefan Cifra /album/fotogaleria-velky-pan-dunaj-kolokvium-7-9-9-2017/vpd-kolokvium-sturovo-078-sedlakova-angelov-foto-C-stefan-cifra-jpg/ Katarína Sedláková, členka SSS a tlmočníčka, Bojan Angelov, predseda Zväzu bulharských spisovateľov na kolokviu 8. 9. 2017 v Štúrove. Foto: © Štefan Cifra /album/fotogaleria-velky-pan-dunaj-kolokvium-7-9-9-2017/a11-stu-vpd-7-9-2017-sturovo-foto-C-milan-panic-jpg/ Účastníci kolokvia Veľký pán Dunaj 7. 9. 2017 počas prijatia u primátora Štúrova Eugena Szabóa (v prvom rade v strede) a viceprimátorky Kornélie Slabákovej (vpravo od primátora). Foto: © Milan Panić
/album/fotogaleria-velky-pan-dunaj-kolokvium-7-9-9-2017/vpd-sturovo-030-primator-sturova-m-bielik-foto-C-stefan-cifra-jpg/ Primátor Štúrova Eugen Szabó (v strede), viceprimátorka Kornélia Slabáková, a predseda SSS Miroslav Bielik, počas prijatia 7. 9. 2017 na MsÚ. Foto: © Stefan Cifra /album/fotogaleria-velky-pan-dunaj-kolokvium-7-9-9-2017/a12-stu-vpd-sturovo-prebudila-andricovci-021-foto-C-stefan-cifra-jpg/ Martin Prebudila (vľavo), slovenský básnik z Vojvodiny, Radomir Andrić, predseda ZSS, s manželkou Gordanou. Z prijatia u primátora mesta Štúrovo. Foto: © Štefan Cifra /album/fotogaleria-velky-pan-dunaj-kolokvium-7-9-9-2017/a13-vpd-sturovo-036-brendzafoto-C-stefan-cifra-jpg/ Boris Brendza, podpredseda SSS, sa podpisuje do pamätnej knihy počas prijatia u primátora Štúrova 8. 9. 2017. Kolokvium Veľký pán Dunaj. Foto: © Štefan Cifra
/album/fotogaleria-velky-pan-dunaj-kolokvium-7-9-9-2017/a14-ost-vpd-ostrihom-prijatie-u-primatorky-ostrihomu-foto-C-milan-panic-jpg/ Účastníci kolokvia Veľký pán Dunaj 8. 9. 2017 s primátorkou Ostrihomu Etelou Romanekovou (v strede), v zasadačke mestskej radnice. Foto: © Milan Panić /album/fotogaleria-velky-pan-dunaj-kolokvium-7-9-9-2017/a15-ost-vpd-sturovo-175-primatorka-ostrihomu-foto-C-stefan-cifra-jpg/ Z prijatia u primátorky Ostrihomu Etelky Romanekovej (v strede) 8. 9. 2017. Miroslav Bielik (druhý zľava) prezentuje projekt Veľký pán Dunaj. Foto: © Štefan Cifra /album/fotogaleria-velky-pan-dunaj-kolokvium-7-9-9-2017/a16-ost-vpd-sturovo-151-dom-a-potofi-foto-C-stefan-cifra-jpg/ Účastníci kolokvia Veľký pán Dunaj v Štúrove dňa 8. 9. 2017 počas návštevy Ostrihomu pred domom s pamätnou tabuľou básnika Alexandra Pötöfiho. Foto: © Milan Panić
/album/fotogaleria-velky-pan-dunaj-kolokvium-7-9-9-2017/a17-ost-vpd-sturovo-vlacik-193-foto-C-stefan-cifra-jpg/ Účastníci kolokvia Veľký pán Dunaj v Štúrove navštívili Ostrihom (Maďarsko) na Štúrovskom vláčiku. Pred ostrihomskou bazilikou 8. 9. 2017. Foto: © Štefan Cifra /album/fotogaleria-velky-pan-dunaj-kolokvium-7-9-9-2017/a18-ost-vpd-ostrihom-andric-bielik-zvezdinov-sturovo-198-foto-C-stefan-cifra-jpg/ Zľava: Radomir Andrić, predseda ZSS, Miroslav Bielik, predseda SSS, a Atanas Zvezdinov, bulharský básnik a prekladateľ, pred ostrihomskou bazilikou 8. 9. 2017. Foto: © Štefan Cifra /album/fotogaleria-velky-pan-dunaj-kolokvium-7-9-9-2017/vpd-sturovo-prebudila-panic-254-foto-C-stefan-cifra-jpg/ Účastníci kolokvia zo Srbska: Martin Prebudila (vľavo), slovenský básnik z Vojvodiny, a fotograf Milan Panić, 8. 9. 2017 počas návštevy Ostrihumu. Foto: © Štefan Cifra
/album/fotogaleria-velky-pan-dunaj-kolokvium-7-9-9-2017/a19-kn-vpd-sturovo-ms-291-kniznica-foto-C-stefan-cifra-jpg/ V Mestskej knižnici v Štúrove čítali 8. 9. 2017 jej pracovníčky preklady básní srbských, bulharských a maďarských básnikov – účastníkov kolokvia Veľký Dunaj. Foto: © Štefan Cifra /album/fotogaleria-velky-pan-dunaj-kolokvium-7-9-9-2017/vpd6-kniznica-sturovo-8-9-2017-foto-C-milan-panic-jpg/ Účastníci kolokvia – slovenskí, srbskí a bulharskí básnici 8. 9. 2017 v Mestskej knižnici v Štúrove čítali básne v autorskom podaní. Vpravo Atanas Zvedinov. Foto: © Štefan Cifra /album/fotogaleria-velky-pan-dunaj-kolokvium-7-9-9-2017/a20-vpd-sturovo-ms-kniznica-foto-C-stefan-cifra-285-jpg/ Hľadisko podujatia v Mestskej knižnici v Štúrove 8. 9. 2017, kde sa čítali básne slovenských, bulharských, maďarských a srbských básnikov – účastníkov kolokvia Veľký pán Dunaj. Foto: © Štefan Cifra