Bojan Angelov, predseda ZBS, 8. 9. 2017 v Štúrove. Foto: © Štefan Cifra

Bojan Angelov, predseda ZBS, 8. 9. 2017 v Štúrove. Foto: © Štefan Cifra