Z kolokvia Veľký pán Dunaj 8. 9. 2017 v Štúrove. Zľava: Radomir Andrić, predseda ZSS, Miroslav Demák, slovenský literárny vedec, Miroslav Bielik, predseda SSS. Foto: © Milan Panić

Z  kolokvia Veľký pán Dunaj 8. 9. 2017 v Štúrove. Zľava: Radomir Andrić, predseda ZSS, Miroslav Demák, slovenský literárny vedec, Miroslav Bielik, predseda SSS. Foto: © Milan Panić