Soňa Szabadosová, tlmočníčka z a do maďarčiny, Gyula Hodossy, predseda Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku v Štúrove 8. 9. 2017. Foto: © Štefan Cifra

Soňa Szabadosová, tlmočníčka z a do maďarčiny, Gyula Hodossy, predseda Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku v Štúrove 8. 9. 2017. Foto: © Štefan Cifra