FOTOGALÉRIE SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV 2019

Cena mladých básnikov Rudolfa Frabryho 2019  (Budmerice 5. 12. 2019) * Knižky Š. Gardoňa-Kaštýľskeho (3. 12. 2020) *  Súťaž Studňa sa tajne s dažďom zhovára  (Trenčín 29. 11. 2019) *   Prezentácia zborníka odbočky SSS Ako soľ  (Prešov 22. 11. 2019)  *  Slovenská poézia v Prahe  (29. a 30. 10. 2019) *  Chalúpkovo Brezno  (11. 10. 2019) *  Slovenská poézia zaznela na severnej Morave  (1. a 2. 3. 2019) *  Prezentácia kníh BENJAMÍNA ŠKREKA  (24. 1. 2019)

         
(Budmerice 5. decembra 2019)                                              (3. decembra 2020) 
 
(Trenčín 29. novembra 2019)                      (Prešov 22. 11. 2019)
 
Slovenská poézia v Prahe                               Chalúpkovo Brezno
(29. a 30. októbra 2019)                                 (11. októbra 2019)
 
(1. a 2. marca 2019)                                                      (24. januára 2019)