Účastníci kolokvia Veľký pán Dunaj 8. 9. 2017 s primátorkou Ostrihomu Etelou Romanekovou (v strede), v zasadačke mestskej radnice. Foto: © Milan Panić

Účastníci kolokvia Veľký pán Dunaj 8. 9. 2017 s primátorkou Ostrihomu Etelou Romanekovou (v strede), v zasadačke mestskej radnice. Foto: © Milan Panić