Účastníci kolokvia Veľký pán Dunaj v Štúrove dňa 8. 9. 2017 počas návštevy Ostrihomu pred domom s pamätnou tabuľou básnika Alexandra Pötöfiho. Foto: © Milan Panić

Účastníci  kolokvia Veľký pán Dunaj v Štúrove dňa 8. 9. 2017 počas návštevy Ostrihomu pred domom s pamätnou tabuľou básnika Alexandra Pötöfiho. Foto: © Milan Panić