V Mestskej knižnici v Štúrove čítali 8. 9. 2017 jej pracovníčky preklady básní srbských, bulharských a maďarských básnikov – účastníkov kolokvia Veľký Dunaj. Foto: © Štefan Cifra

V Mestskej knižnici v Štúrove čítali 8. 9. 2017 jej pracovníčky preklady básní srbských, bulharských a maďarských básnikov – účastníkov kolokvia Veľký Dunaj. Foto: © Štefan Cifra