Účastníci kolokvia zo Srbska: Martin Prebudila (vľavo), slovenský básnik z Vojvodiny, a fotograf Milan Panić, 8. 9. 2017 počas návštevy Ostrihumu. Foto: © Štefan Cifra

Účastníci kolokvia zo Srbska: Martin Prebudila (vľavo), slovenský básnik z Vojvodiny, a fotograf Milan Panić, 8. 9. 2017 počas návštevy Ostrihumu. Foto: © Štefan Cifra