Hľadisko podujatia v Mestskej knižnici v Štúrove 8. 9. 2017, kde sa čítali básne slovenských, bulharských, maďarských a srbských básnikov – účastníkov kolokvia Veľký pán Dunaj. Foto: © Štefan Cifra

Hľadisko podujatia v Mestskej knižnici v Štúrove 8. 9. 2017, kde sa čítali básne slovenských, bulharských, maďarských a srbských básnikov – účastníkov kolokvia Veľký pán Dunaj. Foto: © Štefan Cifra