Účastníci kolokvia Veľký pán Dunaj v Štúrove navštívili Ostrihom (Maďarsko) na Štúrovskom vláčiku. Pred ostrihomskou bazilikou 8. 9. 2017. Foto: © Štefan Cifra

Účastníci  kolokvia Veľký pán Dunaj v Štúrove navštívili Ostrihom (Maďarsko) na Štúrovskom vláčiku. Pred ostrihomskou bazilikou 8. 9. 2017. Foto: © Štefan Cifra