Slavomír Gvozdenovič, člen ZSR, 8. 9. 2017 na kolokviu Veľký Dunaj v Štúrove. Foto: © Štefan Cifra

Slavomír Gvozdenovič, člen ZSR, 8. 9. 2017 na kolokviu Veľký Dunaj v Štúrove. Foto: © Štefan Cifra