Fotogaléria: Odbočka SSS v Nitre (10. 5. 2017)

/album/fotogaleria-odbocka-sss-v-nitre-10-5-2017/a01-od-sss-zobor-ffuk-foto-C-stefan-cifra-08-jpg/ Mesto Nitra s vrchom Zobor v pozadí. Vpravo Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, miesto zasadnutia odbočky SSS v Nitre 10. 5. 2017. Foto © Štefan Cifra /album/fotogaleria-odbocka-sss-v-nitre-10-5-2017/a02-odbsss-nitra-clenovia-foto-C-stefan-cifra-49-jpg/ Zasadnutie odbočky SSS v Nitre. V strede (vzadu): Natália Muránska, členka výboru odbočky, Štefan Cifra, predseda KK SSS, Jozef Vladár, člen výboru. 10. 5. 2017 /album/fotogaleria-odbocka-sss-v-nitre-10-5-2017/a03-odbsss-nitra-kovacova-z-foto-C-stefan-cifra-38-jpg/ Zuzana Kováčová, tajomníčka nitrianskej odbočky SSS, číta správu o činnosti odbočky. 10. 5. 2017. Foto © Štefan Cifra
/album/fotogaleria-odbocka-sss-v-nitre-10-5-2017/a04-odb-sss-nitra-sprava-foto-C-stefan-cifra-023-jpg/ Jana Štefánia Kuzmová číta správu volebnej komisie na regionálnom zasadnutí odbočky SSS v Nitre 10. 5. 2017. Foto © Štefan Cifra /album/fotogaleria-odbocka-sss-v-nitre-10-5-2017/a05-odbsss-nitra-vladar-jozef-foto-C-stefan-cifra-jpg/ Prof. Jozef Vladár, člen výboru odbočky SSS v Nitre. 10. 5. 2017. Foto © Štefan Cifra /album/fotogaleria-odbocka-sss-v-nitre-10-5-2017/a06-odbocka-sss-nitra-foto-C-stefan-cifra-63-jpg/ Regionálne zasadnutie odbočky SSS v Nitre 10. 5. 2017. Zľava: Zuzana Kováčová, Ivan Godál, predseda Klubu Janska Jesenského, a Natália Muranská. Foto © Štefan Cifra
/album/fotogaleria-odbocka-sss-v-nitre-10-5-2017/a07-odb-sss-hodal-foto-C-stefan-cifra-21-jpg/ Milan Hodál (vľavo) číta báseň na regionálnom zasadnutí odbočky SSS v Nitre 10. 5. 2017. Foto © Štefan Cifra /album/fotogaleria-odbocka-sss-v-nitre-10-5-2017/a08-odbocka-sss-nitra-foto-C-stefan-cifra-19-jpg/ Jozef Vladár (vpravo vzadu) na regionálnom zasadnutí odbočky SSS v Nitre 10. 5. 2017 informuje o príprave zborníka Almanach Nitra. Foto © Štefan Cifra /album/fotogaleria-odbocka-sss-v-nitre-10-5-2017/a09-odbocka-sss-nitra-foto-C-stefan-cifra-34-jpg/ Vizuálna prezentácia správy o činnosti odbočky SSS v Nitre, ktorú predniesla a komentovala tajomníčka odbočky Zuzana Kováčová. 10. 5. 2017. Foto © Štefan Cifra
/album/fotogaleria-odbocka-sss-v-nitre-10-5-2017/a10-odb-sss-nitra-sala-foto-C-stefan-cifra-47-jpg/ Diskusia na regionálnom zasadnutí odbočky SSS v Nitre 10. 5. 2017. Foto © Štefan Cifra /album/fotogaleria-odbocka-sss-v-nitre-10-5-2017/a11-odb-sss-nitra-kovacova-zilik-foto-C-stefan-cifra-80-jpg/ Zuzana Kováčová, tajomníčka nitrianskej odbočky SSS, a Robert Žilík, člen odbočky. Regionálne zasadnutie odbočky SSS v Nitre 10. 5. 2017. Foto © Štefan Cifra /album/fotogaleria-odbocka-sss-v-nitre-10-5-2017/a13-odbsss-nitra-bojdova-baca-foto-C-stefan-cifra-62-jpg/ V popredí zástupkyňa Mestského úradu Nitra Dagmar Bojdová a zástupca Nitrianskeho kraja Miloš Bača na zasadnutí odbočky SSS v Nitre 10. 5. 2017. Foto © Štefan Cifra
/album/fotogaleria-odbocka-sss-v-nitre-10-5-2017/a14-odb-sss-nitra-hodal-pechociakova-foto-C-stefan-cifra-070-jpg/ Členovia nitrianskej odbočky SSS Milan Hodál a Drahomíra Pechočiaková na regionálnom zasadnutí odbočky v Nitre 10. 5. 2017. Foto © Štefan Cifra /album/fotogaleria-odbocka-sss-v-nitre-10-5-2017/a12-odb-sss-nitra-muranska-pechociakova-foto-C-stefan-cifra-77-jpg/ Členky nitrianskej odbočky SSS Natália Muránska a Drahomíra Pechočiaková na regionálnom zasadnutí odbočky v Nitre 10. 5. 2017. Foto © Štefan Cifra /album/fotogaleria-odbocka-sss-v-nitre-10-5-2017/a15-odb-sss-nitra-ff-ukf-nitra-foto-C-stefan-cifra-10-jpg/ Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, miesto zasadnutia odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Nitre 10. 5. 2017. Foto © Štefan Cifra