Účastníci kolokvia Veľký pán Dunaj 7. 9. 2017 počas prijatia u primátora Štúrova Eugena Szabóa (v prvom rade v strede) a viceprimátorky Kornélie Slabákovej (vpravo od primátora). Foto: © Milan Panić

Účastníci kolokvia Veľký pán Dunaj 7. 9. 2017 počas prijatia u primátora Štúrova Eugena Szabóa (v prvom rade v strede) a viceprimátorky Kornélie Slabákovej (vpravo od primátora). Foto: © Milan Panić