Účastníci kolokvia – slovenskí, srbskí a bulharskí básnici 8. 9. 2017 v Mestskej knižnici v Štúrove čítali básne v autorskom podaní. Vpravo Atanas Zvedinov. Foto: © Štefan Cifra

Účastníci kolokvia – slovenskí, srbskí a bulharskí básnici 8. 9. 2017 v Mestskej knižnici v Štúrove čítali básne v autorskom podaní. Vpravo Atanas Zvedinov. Foto: © Štefan Cifra