Zľava: Radomir Andrić, predseda ZSS, Miroslav Bielik, predseda SSS, a Atanas Zvezdinov, bulharský básnik a prekladateľ, pred ostrihomskou bazilikou 8. 9. 2017. Foto: © Štefan Cifra

Zľava: Radomir Andrić, predseda ZSS, Miroslav Bielik, predseda SSS, a Atanas Zvezdinov, bulharský básnik a prekladateľ, pred ostrihomskou bazilikou  8. 9. 2017. Foto: © Štefan Cifra