Ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov za knihy vydané v roku 2021

CENA ČITATEĽA 2021 (hlasovanie do 14. januára 2023)

Do súťaže  Spolku slovenských spisovateľov o ceny a prémie kníh, ktoré vyšli v roku 2021, prišlo 40 kníh, z toho v kategórii poézia 11 kníh, prózy 12 kníh,  literatúry pre deti a mládež 8 kníh a esejistika a literatúra faktu 9 kníh.

Komisia na hodnotenie súťaže, ktorá pracovala v zložení: Štefan Cifra, tajomník SSS a komisie, Tatiana Jaglová a Meter Mišák členovia, nominovala podľa Štatútu výročných cien SSS na cenu a prémie 10 kníh (v abecednom poradí). Jednu knihu nominovala komisia in memoriam.

V súťaži o CENU ČITATEĽA 2019 čitatelia dostávajú príležitosť sami rozhodnúť o najúspešnejšej knihe z ich pohľadu. Hlasovať môžete na webovej stránke SSS v rubrike O NÁS/CENY A PRÉMIE SSS (www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/ceny-a-premie-sss). Vo FORMULÁRI je zoznam nominovaných kníh, z ktorých môžete odovzdať svoj hlas najviac trom knižným titulom.

HLASOVAŤ môžete pomocou ELEKTRONICKÉHO FORMULÁRA (je nižšie) alebo e-mailom na adresu literarny.tyzdennik@gmail.com.

Súťaž o Cenu čitateľa potrvá do 14. januára 2023.

Súťaž je neanonymná, t. j. pri hlasovaní musíte uviesť svoje meno, priezvisko a e-mail (nebudeme ho uverejňovať), aby sme zabezpečili, že ten istý hlasujúci nebude opakovane hlasovať za niektorú z kníh.

Výsledky súťaže čitateľov zrekapitulujeme a názov víťaznej knihy Ceny čitateľa uverejníme v Literárnom týždenníku (LT), ako aj na webových stránkach LT a SSS. Spomedzi hlasujúcich vyžrebujeme troch víťazov, ktorí získajú knižné dary od Vydavateľstva SSS, Spolku slovenských spisovateľov (vydavateľ), resp. z Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky (EMSA ČD).

ŠTEFAN CIFRA, tajomník SSS a tajomník komisie súťaže

***

HLASOVACÍ LÍSTOK, NA KTOROM BUDÚ OZNAČENÉ VIAC AKO TRI HLASY, BUDE NEPLATNÝ!

Cena čitateľa – anketa

OZNAČTE MAXIMÁLNE TRI KNIHY (zo všetkých kategórií).

Pozn.: O knihe Ľuboša Juríka Sami na tomto svete (Bratislava: Vydavateľstvo SSS, 2021), ktorá dostala od komisie súťaže o cenu a prémie SSS ocenenie in memoriam, sa nehlasuje, pretože v súťaži o čiteteľskú cenu sa hlasuje iba o dielach žijúcich autorov