NOMINÁCIE KNÍH na cenu a prémie Spolku slovenských spisovateľov za rok 2021

01.01.2023 23:08

Spolok slovenských spisovateľov (SSS) každoročne udeľuje ceny, ktorými oceňuje významné diela pôvodnej literatúry, vydané knižne v minulom kalendárnom roku. Udeľovanie cien (resp. aj prémií) sa riadi podľa Štatútu  výročných cien SSS (ďalej Štatút), ktorý schválilo Predstavenstvo SSS (PSSS). Zloženie odbornej komisie súťaže schvaľuje PSSS, jej činnosť koordinuje podľa Štatútu tajomník SSS, ktorý je jej riadnym členom s hlasovacím právom.

Do tohtoročnej súťaže Spolku slovenských spisovateľov o ceny a prémie kníh, ktoré vyšli v roku 2021, prišlo 40 kníh, z toho v kategórii poézia 11 kníh, prózy 12 kníh,  literatúry pre deti a mládež 8 kníh a esejistika a literatúra faktu 9 kníh.

Odbornú komisiu schválilo PSSS v zložení: Štefan Cifra (tajomník SSS a komisie), Peter Mišák a Tatiana Jaglová.

Komisia na hodnotenie súťaže nominovala podľa Štatútu výročných cien SSS na cenu a prémie 10 kníh (v abecednom poradí).

Jednu knihu nominovala komisia in memoriam.

Spomedzi nominovaných kníh sa uskutoční ANKETA O CENU ČITATEĽA.

ŠTEFAN CIFRA, tajomník SSS a komisie súťaže

 

Súťaž o cenu a prémie Spolku slovenských spisovateľov

Nominácie kníh na cenu VINCENTA ŠIKULU a prémie za rok 2021

 

Nominácie

1. Imrich Bariak: Resoty Antona Srholca 1991 – 2021

Prešov: Michal Vaško

2. Pavol Dinka: Planéta na rázcestí? Eseje spoza pandemicko-literárnej opony o Zemi a jej deťoch s kamenným srdcom

Bratislava: Vydavateľstvo SSS ( VSSS)

3. Dalimír Hajko: Príbeh kníhkupca: Obchodník, ktorý čítal srdcom

Bratislava: Slovart

4. Marta Hlušíková: Žena našívajúca záplaty

Bratislava: VSSS

5. Hana Košková: Kde pršia dáždniky

Ilustrácie: Miroslav Regitko

Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej

6. Jozef Mikloško: Strieborná ruža

Bratislava: VSSS

7. Danica Pauličková: Zázračný herbárik

Ilustrácie: akad. maliarka Danica Pauličková

Bratislava: Seneca Publishing company

8. Igor Válek: Dobrodružstvá Červeného čipa alebo Kolotoč s Dobšinským

Ilustrácie: akad. maliar Stanislav Lajda

Bratislava: Daxe

9. Martin Vladik: Korona vírus

Bratislava: VSSS

10. Michal Záleta: Sen a soľ

Bratislava: Iris

In memoriam

Ľuboš Jurík: Sami na tomto svete

Bratislava: VSSS

 

***

ANKETA O CENU ČITATEĽA (elektronický formulár)

Štatút výročných  cien  Spolku slovenských spisovateľov (2022)