VÍŤAZI SÚŤAŽE O CENY A PRÉMIE SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

08.12.2020 17:47

Na základe návrhu odbornej komisie súťaže o ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov (SSS) Predstavenstvo SSS podľa platného Štatútu výročných cien SSS udelilo za knihy, ktoré vyšli v roku 2019, sedem cien, šesť prémií v rámci nich, dve mimoriadne ceny a jednu cenu in memoriam.
Odborná komisia súťaže o ceny a prémie SSS pracovala v zložení: Štefan Cifra (tajomník SSS a komisie), Alexander Halvoník, Tatiana Jaglová, Katarína Koláriková, Zuzana Kováčová, Július Lomenčík, František Ruščák, Ján Tazberík, Pavol Tomašovič, Viera Valachovičová-Ryšavá a Igor Válek.
Okrem toho sa uskutočnila na webových stránkach SSS či prostredníctvom e-mailov a fyzickej pošty anketa o Cenu čitateľa (výsledky prinášame TU).
Vzhľadom na opatrenia zamerané proti pandémii o dodatočnom odovzdávaní cien a prémií SSS, ako aj Ceny čitateľa autorom víťazných kníh budeme čitateľov informovať po ukončení núdzového stavu v januárovom, resp. februárovom vydaní Literárneho týždenníka.
Všetkým víťazom blahoželáme.

ŠTEFAN CIFRA, tajomník SSS a tajomník odbornej komisie súťaže

 

VÍŤAZI SÚŤAŽE O CENY A PRÉMIE SSS

POÉZIA

CENA Milana Rúfusa za poéziu

Miroslav Bielik: Čas večne prítomný: Staré i nové dumky

Ilustroval akademický maliar profesor Stanislav Balko

Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2019, 1. vyd., 244 s., ISBN 978-80-8202-087-1 (viaz.)

PRÉMIA v rámci Ceny Milana Rúfusa za poéziu

Jana Šimulčíková: Lyrika do kufríka

Bratislava: VSSS, 2019, 1. vyd., 72 s., ISBN 978-80-8194-109-2 (viaz.)

MIMORIADNA CENA Spolku slovenských spisovateľov za poéziu

Lydie Romanská: Nepokojná strieborná molekula: Priestor medzi mužmi

Bratislava: SSS, 2019, 1. vyd., 68 s., ISBN 978-80-8194-115-3 (viaz.)

PRÓZA

CENA Ladislava Ťažkého za prózu

Etela Farkašová: Hodiny lietania

Bratislava: VSSS, 2019, 1. vyd., 303 s., ISBN 978-80-8202-106-9 (viaz.)

PRÉMIA v rámci Ceny Ladislava Ťažkého za prózu

Peter Holka: Súhvezdie Tety July

Bratislava: VSSS, 2019, 1. vyd., 167 s., ISBN 978-80-8194-111-5 (viaz.)

LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ

CENA Márie Ďuríčkovej za literatúru pre deti

Eva Kuciaková-Humajová – Peter Mišák: Brezulienka

Fotografie Eva Kuciaková-Humajová

Bratislava: VSSS, 2019, 1. vyd., 69 s., ISBN 978-80-8202-098-7 (viaz.)

PRÉMIA v rámci Ceny Márie Ďuríčkovejza literatúru pre deti

Marta Hlušíková: Aprílová brada a iné švihnuté básne

Ilustrovala Eva Šimonová

Bratislava: Slovart, 2019, 1. vyd., 60 s., ISBN 978-80-89429-76-9 (viaz.)

CENA Kláry Jarunkovej za literatúru pre mládež

Ondrej Sliacky: Turecká studnička: Povesti z osmanských čias

Ilustroval Peter Uchnár

Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2019, 1. vyd., 160 s., ISBN 978-80-8115-287-0 (viaz.)

PRÉMIA v rámci Ceny Kláry Jarunkovej za literatúru pre mládež

Jana Bodnárová: Sabínkine prázdniny – Grétka, teta a podivní obyvatelia jedného domu

Ilustroval Martin Kellenberger

Bratislava: Perfekt, 2019, 1. vyd., 80 s., ISBN 978-80-555-1306-5 (viaz.)

LITERÁRNA VEDA A ESEJISTIKA

CENA Alexandra Matušku za literárnu vedu

Dalimír Hajko: Literatúra ako existenciálna komunikácia

Bratislava: VSSS, 2019, 1. vyd., 167 s., ISBN 978-80-8202-103-8 (viaz.)

CENA Alexandra Matušku za esejistiku

Pavol Dinka: Stretnutia s krutým partnerom – Eseje o spoločnosti, kultúre a literatúre

Bratislava: VSSS, 2019, 1. vyd., 173 s., ISBN 978-80-8202-115-1 (viaz.)

PRÉMIA v rámci Ceny Alexandra Matušku za esejistiku

Milan Zelinka: Na okraj kultúry, na okraj života

Bratislava: VSSS, 2019, 1. vyd., 224 s., SBN 978-80-8202-082-6 (viaz.)

LITERATÚRA FAKTU

CENA Vladimíra Ferka za literatúru faktu

Jozef Leikert: Ukradnutá mladosť

Bratislava: Ikar, 2019, 1. vyd., 384 s., ISBN 9788055170947 (viaz.)

PRÉMIA v rámci Ceny Vladimíra Ferka za literatúru faktu

Ivan Szabó: Kladivom na kráľovnú

Bratislava: Perfekt, 2019, 1. vyd., 96 s., ISBN 978-80-8046-937-5 (viaz.)

MIMORIADNA CENA Spolku slovenských spisovateľov za literatúru faktu – pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania

Vladimír Fraňo a Pavol Vitko: Okamihy vzdoru v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava

Bratislava: Vojenská podporná nadácia, 2019, 1. vyd., 176 s., ISBN 978-80-972190-3-1 (viaz.)

IN MEMORIAM

CENA Spolku slovenských spisovateľov za literatúru pre deti – IN MEMORIAM

Peter Glocko: Kto nosí kominárom šťastie

Ilustroval Martin Kellenberger

Bratislava: Daxe, 2019, 1. vyd. 64 s., ISBN 978-80-89429-76-9