VÍŤAZI SÚŤAŽE O CENY A PRÉMIE SSS, KTORÉ VYŠLI V ROKU 2020

17.12.2021 11:02

Spolok slovenských spisovateľov (SSS) každoročne udeľuje ceny a prémie, ktorými oceňuje významné diela pôvodnej literatúry, vydané v minulom kalendárnom roku, a môže udeliť aj ceny za celoživotné dielo a mimoriadne ceny. Udeľovanie sa riadi podľa Štatútu výročných cien SSS.

Odbornú komisiu nominovalo predstavenstvo v zložení: Štefan Cifra (tajomník SSS a komisie), Alexander Halvoník, Tatiana Jaglová, Katarína Koláriková, Zuzana Kováčová, Július Lomečík, František Ruščák, Ján Tazberík, Pavol Tomašovič, Viera Valachovičová-Ryšavá a Igor Válek.

Do tohtoročnej súťaže prišlo 54 kníh, ktoré vyšli v roku 2020. Komisia pracovala v sekciách podľa kategórií. Pritom sa uplatnilo pravidlo, že ak je členom komisie autor, ktorý v sledovanom roku vydal knihu, nehodnotí kategóriu, v ktorej mu kniha vyšla.)

Nominácie kníh navrhnuté komisiou boli zverejnené Literárnom týždenníku 41 – 42 z 1. 12. 2021.

Ceny a prémie spomedzi nominovaných kníh schválilo Predstavenstvo SSS – na základe zoznamu, ktorý zostavil podľa hodnotenia členov komisie tajomník.

Spomedzi nominovaných kníh sa uskutočnila anketa o cenu čitateľa, do ktorej sa t. r. zapojilo formou internetového formulára a e-mailami rekordných vyše 360 anketárov.

Predstavenstvo na návrh predsedu Spolku slovenských spisovateľov Borisa Brendzu a tajomníka Štefan Cifru schválilo udelilo aj štyri ceny za celoživotné dielo a jednu mimoriadnu cenu SSS za rok 2021, ktorými ocenilo činnosť a dielo členov SSS aj s prihliadnutím na ich významné životné jubileá.

Vzhľadom na protipandemické opatrenia sa odovzdávanie cien uskutoční až v roku 2022 na prezentačnom podujatí, resp. ceny odovzdá oceneným vedenie Spolku individuálne. Súčasťou odovzdávania budú aj laudáciá ocenených za celoživotné dielo.

Všetkým oceneným v mene vedenia Spolku i redakcie Literárneho týždenníka blahoželáme a želáme im veľa tvorivej invencie, ako aj veľa zdravia, ktoré je také žiaduce v súčasnej pandemickej situácii.

ŠTEFAN CIFRA, tajomník SSS a komisie súťaže

 

VÍŤAZI SÚŤAŽE O CENY A PRÉMIE SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV, KTORÉ VYŠLI V ROKU 2020

 

Cena Milana Rúfusa ZA POÉZIU

Zlata Matláková: Trvalky (SSS)

Prémia v rámci ceny

Maja Jackobs Jakúbeková: Vykrivenie (Signis)

 

Mimoriadna cena SSS ZA POÉZIU

Teofil Klas: Pútniková kapsa  (Post Scriptum) – s prihliadnutím na celoživotnú tvorbu

 

Cena Ladislava Ťažkého ZA PRÓZU

Alexander Halvoník: Generačníci (Vydavateľstvo SSS)

 

Cena Alexandra Matušku ZA ESEJISTIKU A LITERÁRNU VEDU

Vladislav Suvák: Ars vivendi alebo umenie žiť medzi Sokratom a Foucaultom (Vydavateľstvo SSS)

Prémia v rámci ceny

Lukáš Perný: Utopisti: Vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utopizmu a utópií

 

Cena Vladimíra Ferka ZA LITERATÚRU FAKTU

Ján Lazar: Budovanie základov slovenskej štátnosti (Vydavateľstvo SSS)

 

Prémia v rámci ceny

Jozef Leikert: Mňačko a Izrael (Luna)

 

Cena Márie Ďuríčkovej ZA LITERATÚRU PRE DETI

Marta Hlušíková: Krištof vrabec z prvej cé (SNP – Mladé letá)

 

Cena Kláry Jarunkovej ZA LITERATÚRU PRE MLÁDEŽ

Lena Riečanská: Chráň moje tajomstvá (Vydavateľstvo SSS)

 

***

 

CENA ČITATEĽA

Danuša Dragulová-Faktorová: Komu patrí slniečko (Daxe)