Ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov

15.01.2018 06:25

SÚŤAŽ O CENY A PRÉMIE SSS (podávanie prihlášok do 20. 2. 2018)

Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov (ďalej predstavenstvo) vyhlasuje súťaž o ceny a prémie SSS za významné diela pôvodnej literatúry vydané v  kalendárnom roku 2017 v kategóriách: 1. Cena Milana Rúfusa za poéziu; 2. Cena Ladislava Ťažkého za prózu; 3. Cena Alexandra Matušku za...
Celý článok
15.01.2018 06:20

PRIHLÁŠKA do súťaže o ceny a prémie SSS za rok 2017

Prihláška do súťaže o ceny a prémie SSS za rok 2017 sa dá stiahnuť <TU>.
Celý článok
15.01.2018 06:12

Štatút výročných Cien Spolku slovenských spisovateľov

Úvodné ustanovenie 1. „Spolok Slovenských spisovateľov si vyhradzuje právo udeľovať výročné ceny. Štatút udeľovania cien po prerokovaní v poradných orgánoch a schválení predstavenstvom vydáva predseda Spolku.“ (Stanovy, Hlava X. Ceny). Ceny a prémie SSS sú konštituované aj zo zreteľom na...
Celý článok
<< 1 | 2