Nominácie na Ceny SSS za rok 2020

01.10.2021 00:00

Spolok slovenských spisovateľov (SSS) každoročne udeľuje ceny, ktorými oceňuje významné diela pôvodnej literatúry, vydané knižne v minulom kalendárnom roku. Udeľovanie cien (resp. aj prémií) sa riadi podľa Štatútu výročných cien SSS (ďalej Štatút), ktorý schválilo Predstavenstvo SSS (PSSS). Zloženie odbornej komisie súťaže schvaľuje PSSS, jej činnosť koordinuje podľa Štatútu tajomník SSS, ktorý je jej riadnym členom s hlasovacím právom. Komisia pracuje v sekciách podľa kategórií. (Pritom sa uplatňuje pravidlo, že ak je členom komisie autor, ktorý v sledovanom roku vydal knihu, nehodnotí kategóriu, v ktorej mu kniha vyšla.)

Do tohtoročnej súťaže prišlo 54 kníh, ktoré vyšli v roku 2020.

Odbornú komisiu schválilo PSSS v zložení: Štefan Cifra (tajomník SSS a komisie), Alexander Halvoník, Tatiana Jaglová, Katarína Koláriková, Zuzana Kováčová, Július Lomečík, František Ruščák, Ján Tazberík, Pavol Tomašovič, Viera Valachovičová-Ryšavá a Igor Válek.

Nominované knihy na ceny SSS tvoria spravidla tri nominácie za každú kategóriu a ich zoznam zostavuje tajomník komisie podľa hodnotenia členov komisie, rovnako ako návrhy na udelenie cien SSS spomedzi nominácií, ktoré predkladá členom PSSS.

Spomedzi nominovaných kníh sa uskutoční ANKETA O CENU ČITATEĽA.

Vyhlásenie výsledkov tohtoročnej súťaže o ceny SSS sa v dôsledku protipandemických opatrení nemôže uskutočniť ako po iné roky – v rámci Vydavateľského dňa SSS, ktorý sa konal vždy v čase medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka (veľtrh sa t. r. uskutočnil iba v obmedzenej podobe za sprísnených opatrení – s možnosťou vstupu len pre zaočkovaných, otestovaných a tých, ktorí kovidové ochorenie prekonali). Preto sa Vydavateľský deň SSS ako prezentačné podujatie uskutočňuje t. r. iba dištančne, a tak v rámci príloh Literárneho týždenníka predstavujeme nominácie kníh súťaže o Ceny SSS (LT 41 – 42/21, s. 9 a 10) a knižné novinky Vydavateľstva SSS a SSS vydané v roku 2021 (tamže, s. 11. a 12). Víťazov súťaže o ceny SSS vyhlásime v predvianočnom vydaní Literárneho týždenníka 43 – 44, ktorý vyjde 15. decembra t. r.

ŠTEFAN CIFRA, tajomník SSS a komisie súťaže

 

Súťaž o ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov

Nominácie kníh za rok 2020

 

A. POÉZIA – Cena Milana Rúfusa

* Maja Jackobs Jakúbeková: VYKRIVENIE

Banská Bystrica: Signis, 2020, 1. vyd., 64 s., ISBN 978-80-99936-04-2

* Teofil Klas: PÚTNIKOVÁ KAPSA

Bratislava: PostScriptum, 2020, 1. vyd., 550 s., ISBN 978-80-8218-018-6

* Zlata Matláková: TRVALKY

Ilustrácie Martin Marušinec

Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2020, 1. vyd., 70 s., ISBN 978-80-8194-130-6

 

B. PRÓZA – Cena Ladislava Ťažkého

* Helena Dvořáková: ZVONENIE (MÔJ ŽIVOT S MAILOM)

Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2020, 1. vyd., 144 s, ISBN 978-80-8202-143-4

* Alexander Halvoník: GENERAČNÍCI

Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2020, 1. vyd., 200 s., ISBN 978-80-8202-139-7

* Peter Mišák: MODRÁ TRIKOLÓRA

Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2020, 1. vyd., 49 s., ISBN 978-80-8194-136-8

 

C. ESEJISTIKA A LITERÁRNA VEDA – Cena Alexandra Matušku

* Lukáš Perný: UTOPISTI: VIZIONÁRI SVETA BUDÚCNOSTI: DEJINY UTOPIZMU A UTÓPIÍ

Martin: Matica Slovenská, 2020, 1 vyd., 390 s., ISBN 978-80-8128-257-7

* Vladislav Suvák: ARS VIVENDI ALEBO UMENIE ŽIŤ MEDZI SÓKRATOM A FOUCAULTOM

Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2020, 1. vyd., 352 s., ISBN 978-80-8202-122-9

* Viera Švenková: STOPY ČASU

Ilustrácie: Peter Pollák

Bratislava: Vydavateľstvo SEN, 2020, 1. vyd., 128 s., ISBN 978-80-89884-04-9

 

D. LITERATÚRA FAKTU – Cena Vladimíra Ferka

* Ján Lazar: BUDOVANIE ZÁKLADOV SLOVENSKEJ ŠTÁTNOSTI

Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2020, 1. vyd., 151 s. ISBN 978-80-8202-112-0

* Jozef Leikert: MŇAČKO A IZRAEL

Bratislava: Luna, 2020, 1. vyd., 382 s., ISBN 978-80-972935-4-3

* Miroslav Musil: M. R. ŠTEFÁNIK A VZNIK ČESKO-SLOVENSKA V DOKUMENTOCH PIATICH SVETADIELOV

Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej a Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika, 2020, 224 s., ISBN 978-80-8115-305-1

 

E.1 LITERATÚRA PRE DETI – Cena Márie Ďuríčkovej

* Roman Brat: JA NECHCEM BYŤ MIMOZEMŠŤAN A INÉ PRÍBEHY

Ilustrácie: Miroslav Regitko

Bratislava: Perfekt, 2020, 1. vyd., 104 s., ISBN 978-80-8226-003-1

* Danuša Dragulová-Faktorová: KOMU PATRÍ SLNIEČKO

Ilustrácie: Jaroslava Kolačková

Bratislava: Daxe, 2020, 1. vyd., 48 s., ISBN 978-80-89429-81-3

* Marta Hlušíková: KRIŠTOF, VRABEC Z PRVEJ CÉ

Ilustrácie: Juraj Martiška

Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2020, 1. vyd., 88 s., ISBN 978-80-10-03680-6

 

E.2 LITERATÚRA MLÁDEŽ – Cena Kláry Jarunkovej

* Milan Gajdoš (zostavovateľ), Pavol Vitko: PRINC A KRÁSA ZEME/A PRINCE AND THE BEAUTY OF THE EARTH

Ilustrácie: Martin Kellenberger

Bratislava: Vojenská podporná nadácia, 2020, 1. vyd., 378 s., ISBN 9788097219048

* Dana Podracká: STRÁŽCA ZADNÝCH DVIER

Ilustrácie: Janka Bálik

Bratislava: Perfekt, 2020, 1. vyd., 120 s., ISBN 978-80-8046-985-6

* Lena Riečanská: CHRÁŇ MOJE TAJOMSTVÁ

Ilustrácie: Martin Kellenberger

Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2020, 1. vyd., 180 s, ISBN 978-80-8202-135-9