VYHLÁSENIE SÚŤAŽE O CENY A PRÉMIE SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV – kníh, ktoré vyšli v edičnom roku 2021 (UZÁVIERKA: 14. september 2022)

29.07.2022 11:44

Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov

 

vyhlasuje podľa platného Štatútu výročných cien Spolku slovenských spisovateľov.

 

SÚŤAŽ O CENY A PRÉMIE SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

kníh, ktoré vyšli v rámci edičného roka 2021

 

s termínom ukončenia podávania prihlášok do 14. septembra 2022.

 

Povinnou súčasťou PRIHLÁŠKYdva výtlačky súťažnej publikácie.

(Výtlačky zaslané do súťaže sa prihlasovateľom nevracajú.)

 

Prihláška s dvoma súťažnými knihami sa dá doručiť:

a) fyzickou poštou na adresu:

    Sekretariát Spolku slovenských spisovateľov, Laurinská 2, PO BOX 815 84 Bratislava 1

b) alebo osobne na adresu náhradných kancelárskych priestorov sekretariátu:

    Spolok slovenských spisovateľov, Michalská ul. 20, Bratislava, Dom Michalská brána (3. poschodie) – v utorok od 10. do 16. hod., resp. aj v iný pracovný deň – podľa dohody e-mailom adresovaným na SSS: spolspis@gmail.com.

    Knihy môžete doručiť aj tento štvrtok 11. augusta 2022 od 10. do 16. hod. na uvedenej adrese.

 

(Do súťaže môžu prihlásiť knihy autori, vydavatelia, resp. aj iní ľudia, ktorí sa zúčastňovali na tvorbe či vydaní knihy. Do súťaže sa môžu prihlásiť aj knihy vydané mimo SSS.)

 

Vybavuje: Štefan Cifra, tajomník Spolku slovenských spisovateľov

 

Knihy môžete doručiť aj dnes v stredu 3. 8. 2022 od 10. do 16. hod. na uvedenej adrese.