VYHLÁSENIE SÚŤAŽE O CENU A PRÉMIE SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV – kníh, ktoré vyšli v edičnom roku 2021 (UZÁVIERKA: 14. september 2022)

29.07.2022 11:44

Knihy môžete poslať poštou už len do stredy 14. septembra 2022 alebo doručiť osobne v utorok 13. septembra 2022 od 10. do 16. hod. na dolu uvedené adresy

 

Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov

 

vyhlasuje podľa platného Štatútu výročných cien Spolku slovenských spisovateľov.

 

SÚŤAŽ O CENU A PRÉMIE SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

kníh, ktoré vyšli v rámci edičného roka 2021

 

s termínom ukončenia podávania prihlášok do 14. septembra 2022.

 

Povinnou súčasťou PRIHLÁŠKYdva výtlačky súťažnej publikácie.

(Výtlačky zaslané do súťaže sa prihlasovateľom nevracajú.)

 

Prihláška s dvoma súťažnými knihami sa dá doručiť:

a) fyzickou poštou na adresu:

    Sekretariát Spolku slovenských spisovateľov, Laurinská 2, PO BOX 815 84 Bratislava 1

b) alebo osobne na adresu náhradných kancelárskych priestorov sekretariátu:

    Spolok slovenských spisovateľov, Michalská ul. 20, Bratislava, Dom Michalská brána (3. poschodie) – v utorok od 10. do 16. hod., resp. aj v iný pracovný deň – podľa dohody e-mailom adresovaným na SSS: spolspis@gmail.com.

 

(Do súťaže môžu prihlásiť knihy autori, vydavatelia, resp. aj iní ľudia, ktorí sa zúčastňovali na tvorbe či vydaní knihy. Do súťaže sa môžu prihlásiť aj knihy vydané mimo SSS.)

 

Vybavuje: Štefan Cifra, tajomník Spolku slovenských spisovateľov

 

Knihy môžete doručiť aj v stredu 3. 8. 2022 od 10. do 16. hod. na uvedenú adresu.

Knihy môžete doručiť aj tento štvrtok 11. augusta 2022 od 10. do 16. hod. na uvedenú adresu.

Knihy môžete doručiť aj tento utorok 16. augusta 2022 od 10. do 16. hod. na uvedenú adresu.

Knihy môžete doručiť aj tento utorok 23. augusta 2022 od 10. do 16. hod. na uvedenú adresu.

Knihy môžete doručiť aj tento štvrtok 25. augusta 2022 od 11. do 17. hod. na dolu uvedenú adresu.

Knihy môžete doručiť aj v utorok 6. septembra a 13. septembra 2022 od 10. do 16. hod. na dolu uvedenú adresu.