Ceny Spolku slovenských spisovateľov za celoživotné dielo

Ceny SSS za celoživotné dielo

PETER JAROŠ – Cena SSS za celoživotné dielo 2020

Laudácio k osemdesiatke PETRA JAROŠA „Vykročil rezko a čoskoro minul Východnú a za ňou sa pustil doľava, prešiel na važecké lúky, a tam div neonemel. Medzi chopkami a borievkami sa bŕľali hríby ako barance, hoci bola iba jar. Neveril svojim očiam a len chodil pomedzi tie hríby, ktoré neraz...

TOMÁŠ WIKLER – Cena za celoživotné dielo 2020

Laudácio na jubilanta TOMÁŠA WINKLERA   Spisovateľ, vedec, vysokoškolský pedagóg, publicista, autor literatúry faktu TOMÁŠ WINKLER je v slovenskej literatúre prítomný bezmála šesťdesiat rokov. To „bezmála“ skrýva sotva päť rokov času, keď ešte študoval na Vysokej škole pedagogickej v...