Predstavenstvo udelilo tri Ceny SSS za celoživotné dielo za rok 2022

26.03.2023 17:23

Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov (SSS) na svojom zasadnutí 16. marca 2023 v Knižnici slovenskej štátnosti DMS na Grösslingovej ul. 23 v Bratislave udelilo v zmysle Štatútu výročných cien Spolku slovenských spisovateľov ceny za celoživotné dielo za minulý rok 2022 členom SSS PAVLOVI DINKOVI, DUŠANOVI MIKOLAJOVI a BYSTRÍKOVI ŠIKULOVI.

Oceneným v mene vedenia SSS i redakcie Literárneho týždenníka úprimne blahoželáme.

ŠTEFAN CIFRA, tajomník SSS a šéfredaktor LT

Ocenenia SSS za celoživotnú tvorbu:

 

* PAVOL DINKA – pri príležitosti okrúhleho životného jubilea za celoživotnú tvorbu spisovateľa literatúry faktu, esejistiku, s dôrazom na jedinečné diela približujúce slovenské kultúrne dedičstvo, súčasné civilizačné a mediálne problémy a osobitne za dlhoročný prínos v tvorbe Literárneho týždenníka vo funkcii šéfredaktora a redaktora

 

 

 

* DUŠAN MIKOLAJ – pri príležitosti okrúhleho životného jubilea za celoživotnú tvorbu spisovateľa literatúry faktu, propagáciu slovenských domácich i krajanských výtvarníkov a osobitne za prínos v tvorbe Literárneho týždenníka v oblasti slovenského vizuálne umenia

 

 

 

* BYSTRÍK ŠIKULA – za celoživotnú prozaickú a recenzentskú tvorbu, pozitívne ovplyvňujúcu slovenskú literatúru, a osobitne za dlhoročný prínos vo funkcii šéfredaktora Slovenských pohľadov, s ktorých vytvoril hodnotný literárny časopis s kultivovanou autorskou základňou a hodnotovým umeleckým dosahom