CHOVAN, Milan Igor: Čarovný prsteň: Ruské rozprávky (2019)

CHOVAN, Milan Igor: Čarovný prsteň: Ruské rozprávky (2019)

Tretí diel edície: Národné rozprávky.Predstavuje 24 ruských národných ilustrovaných rozprávok doplňujúcich sériu národných rozprávok predchádzajúcich knižných titulov z predmetnej edície.

***

Bibliografický záznam:
Milan Igor Chovan: Čarovný prsteň: Ruské rozprávky. Ilustrácie Michaela Hodoňová. 1. vyd. Ružomberok: EPOS, 2019. 120 s. ISBN 978-80-89547-65-4 (viaz.).